VPS - CentOS 7.1 i aktualizacja PHP


(fil686) #1

Witam,
dostałem w spadku VPS, na którym jest strona www.
VPS jest wykupiony na kylos.pl

Niestety, nie mam doświadczenie z VPS i linuxem, a muszę zaktualizować PHP.
Dlatego chciałbym prosić Was o pomoc.

Na VPS jest CentOS 7.1 64bit DirectAdmin KVM
Obecna wersja PHP to 5.4.39. Potrzebuję dokonać aktualizacji do 5.6.

Znalazłem trochę informacji w internecie i teraz pytanie czy dobrze zaplanowałem całą operacje…

 1. Łączę się VPS za pomocą Putty/Kitty

 2. Wpisuję następujące polecenia:

  yum install epel*
  yum update
  yum upgrade

  wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
  sudo rpm -Uvh remi-release-7*.rpm

  yum update
  yum upgrade

  yum –enablerepo=remi,remi-php56 update
  yum –enablerepo=remi,remi-php56 upgrade
  reboot

Czy to wystarczy? Coś powinienem jeszcze zrobić, zmienić?

Pozdrawiam
F.


(roobal) #2

Powinno wystarczyć. Do instalacji php reboot nie jest Ci potrzebny, to nie windows. Reboot robi się głównie przy aktualizacji kernela, aby go przeładować.


(fil686) #3

Wykonałem wszystkie polecenia. Nie zauważyłem żadnego komunikatu z błędem.
Po wpisaniu php -v cały czas pokazuje mi się wersja 5.4.39
Po zalogowaniu przez DirectAdmin w zarządzaniu domenami w polu wyboru wersji PHP również mam cały czas “PHP 5.4 php-fmp”.

Hmm, co mogę zrobić żeby sprawdzić dlaczego aktualizacja nie zadziałała?


(Domker) #4

service httpd restart


(fil686) #5

Brak efektu. Zrestartowałem również VPS, ale dalej to samo. Cały czas jest 5.4.39


(eskimosek) #6

https://webtatic.com/packages/php56/


(GioWDS) #7

DirectAdmin sam dostarcza runtime dla serwera - w sensie LAMP.
Musisz ręcznie wyedytować sobie konfigurację i będzie ok.


(fil686) #8

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc :slight_smile:

“Musisz ręcznie wyedytować sobie konfigurację i będzie ok.”

Jakaś wskazówka jak to zrobić… mam edytować jakiś plik, czy wyklikać to gdzieś z poziomu DirectAdmin?
Hmm, tylko czy wtedy z poziomu putty po wydaniu polecenia php -v nie powinno być jednak, że jest zainstalowana wersja 5.6

https://webtatic.com/packages/php56/

Przeczytałem i zatrzymałem się na
yum install php56w php56w-opcache

Mam zwrotkę
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.icm.edu.pl
* epel: ftp.icm.edu.pl
* extras: ftp.icm.edu.pl
* remi-safe: remi.schlundtech.de
* updates: ftp.icm.edu.pl
* webtatic: uk.repo.webtatic.com
No package php56w available.
No package php56w-opcache available.
Error: Nothing to do

Wcześniej oczywiście dodałem
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm


(roobal) #9

Skoro masz php fpm, to zrób jeszcze service php-fpm restart.


(roobal) #10

Wpisz poprostu yum search php i zobacz co Ci wyrzuci. Właśnie dlatego wolę Gentoo na serwerze, mogę na tym systemie mieć przynajmniej kilka wersji php i wybrać sobie, którą chcę używać z daną usługą :wink:

Tak swoją drogą, php aktualizujesz bo chcesz czy dlatego, że musisz?


(fil686) #11

Niestety muszę zaktualizować PHP. Jak się okazało, kilka wtyczek wykorzystywanych na stronie wymaga PHP w wersji min. 5.6.

Po wydaniu “service php-fpm restart” mam:
Redirecting to /bin/systemctl restart php-fpm.service
Failed to restart php-fpm.service: Unit not found.

Rozumiem, że wpisaniu “yum list installed” powinienem mieć listę tego co jest zainstalowane?
Hmm, jednak nigdzie nie widzę żadnego wpisu z php :confused:
http://www.wklej.org/id/3084108/


(marcin82) #12

Sprawdź wynik:

Co do usług, sprawdź tak:

Powinno też działać:


(fil686) #13

Ok, “systemctl list-unit-files” faktycznie pokazało, która wersja PHP jest zainstalowana.
http://www.wklej.org/id/3084560/

Powinna być wersja php-fpm53 oraz php-fpm54
…i teraz chcąc doinstalować 5.6 robię:
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install php56w-fpm php56w-opcache

Dostaję jednak komunikat:
No package php56w-fpm available.
No package php56w-opcache available.

Wiem, że opornie mi to idzie, ale mam nadzieję, że macie jeszcze trochę cierpliwości :slight_smile:
Jakieś wskazówki co powinienem zrobić, żeby w końcu ta nieszczęsna wersja 5.6 zaczęła działać?


(marcin82) #14

Podaj wyniki poleceń …

Po instalacji pakietów repozytoriów, trzeba przecież odświeżyć pamięć podręczną yum-a:

W ogóle - system musi być w pełni zaktualizowany:

Dopiero potem:

Wyszukiwanie:

Z tego chyba korzystałeś:
https://webtatic.com/packages/php56/ .


(fil686) #15

Tak, dokładnie z tej strony korzystałem :slight_smile: Wyżej link podał rownież eskimosek.

Poniżej wyniki poszczególnych poleceń.

*rpm -qa php
Nic nie wyświetlił

yum repolist enabled
Loaded plugins: fastestmirror, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.icm.edu.pl
* epel: ftp.icm.edu.pl
* extras: ftp.icm.edu.pl
* remi-safe: rpms.remirepo.net
* updates: ftp.icm.edu.pl
* webtatic: uk.repo.webtatic.com
repo id repo name status
base/7/x86_64 CentOS-7 - Base 9,226+137
epel/x86_64 Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64 10,633+846
extras/7/x86_64 CentOS-7 - Extras 311
remi-safe Safe Remi’s RPM repository for Enterprise Linux 7 - 113+1,908
updates/7/x86_64 CentOS-7 - Updates 1,120+6
webtatic/x86_64 Webtatic Repository EL7 - x86_64 14+312
repolist: 21,417

yum check-update
Loaded plugins: fastestmirror, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.icm.edu.pl
* epel: fedora.kiewel-online.ch
* extras: ftp.icm.edu.pl
* remi-safe: remi.schlundtech.de
* updates: ftp.icm.edu.pl
* webtatic: uk.repo.webtatic.com

yum distro-sync
Loaded plugins: fastestmirror, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.icm.edu.pl
* epel: ftp.icm.edu.pl
* extras: ftp.icm.edu.pl
* remi-safe: remi.schlundtech.de
* updates: ftp.icm.edu.pl
* webtatic: uk.repo.webtatic.com

No packages marked for distribution synchronization

yum install php56w-fpm php56w-opcache
Cały czas mam
No package php56w-fpm available.
No package php56w-opcache available.

yum search all php
http://wklej.org/id/3084627/


(marcin82) #16

Coś pan źle robisz … nie powinno być problemów … :smile:

[code][root@localhost nfs]# yum search php56w
Wczytane wtyczki: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • base: centos.slaskdatacenter.com
 • epel: ftp.icm.edu.pl
 • extras: centos.slaskdatacenter.com
 • updates: centos.slaskdatacenter.com
 • webtatic: uk.repo.webtatic.com
  ===================================================================== N/S matched: php56w ======================================================================php56w.x86_64 : PHP scripting language for creating dynamic web sites
  php56w-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
  php56w-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
  php56w-common.x86_64 : Common files for PHP
  php56w-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
  php56w-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
  php56w-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications
  php56w-enchant.x86_64 : Enchant spelling extension for PHP applications
  php56w-fpm.x86_64 : PHP FastCGI Process Manager
  php56w-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
  php56w-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP
  php56w-interbase.x86_64 : A module for PHP applications that use Interbase/Firebird databases
  php56w-intl.x86_64 : Internationalization extension for PHP applications
  php56w-ldap.x86_64 : A module for PHP applications that use LDAP
  php56w-mbstring.x86_64 : A module for PHP applications which need multi-byte string handling
  php56w-mcrypt.x86_64 : Standard PHP module provides mcrypt library support
  php56w-mssql.x86_64 : MSSQL database module for PHP
  php56w-mysql.x86_64 : A module for PHP applications that use MySQL databases
  php56w-mysqlnd.x86_64 : A module for PHP applications that use MySQL databases
  php56w-odbc.x86_64 : A module for PHP applications that use ODBC databases
  php56w-opcache.x86_64 : An opcode cache Zend extension
  php56w-pdo.x86_64 : A database access abstraction module for PHP applications
  php56w-pear.noarch : PHP Extension and Application Repository framework
  php56w-pecl-apcu.x86_64 : APCu - APC User Cache
  php56w-pecl-apcu-devel.x86_64 : APCu developer files (header)
  php56w-pecl-gearman.x86_64 : PHP wrapper to libgearman
  php56w-pecl-geoip.x86_64 : Extension to map IP addresses to geographic places
  php56w-pecl-igbinary.x86_64 : Replacement for the standard PHP serializer
  php56w-pecl-igbinary-devel.x86_64 : Igbinary developer files (header)
  php56w-pecl-imagick.x86_64 : Provides a wrapper to the ImageMagick library
  php56w-pecl-imagick-devel.x86_64 : Imagick developer files (header)
  php56w-pecl-memcache.x86_64 : Extension to work with the Memcached caching daemon
  php56w-pecl-memcached.x86_64 : Extension to work with the Memcached caching daemon
  php56w-pecl-mongodb.x86_64 : PECL package MongoDB driver
  php56w-pecl-redis.x86_64 : Extension for communicating with the Redis key-value store
  php56w-pecl-xdebug.x86_64 : PECL package for debugging PHP scripts
  php56w-pgsql.x86_64 : A PostgreSQL database module for PHP
  php56w-phpdbg.x86_64 : Interactive PHP debugger
  php56w-process.x86_64 : Modules for PHP script using system process interfaces
  php56w-pspell.x86_64 : A module for PHP applications for using pspell interfaces
  php56w-recode.x86_64 : A module for PHP applications for using the recode library
  php56w-snmp.x86_64 : A module for PHP applications that query SNMP-managed devices
  php56w-soap.x86_64 : A module for PHP applications that use the SOAP protocol
  php56w-tidy.x86_64 : Standard PHP module provides tidy library support
  php56w-xml.x86_64 : A module for PHP applications which use XML
  php56w-xmlrpc.x86_64 : A module for PHP applications which use the XML-RPC protocol

Pasuje tylko nazwa i podsumowanie, należy użyć “search all”, aby uzyskać wszystko.
[/code]


(fil686) #17

Na pewno coś robię źle. Dlatego szukam i pytam się mądrzejszych :slight_smile:
Pytanie co robię źle… starałem się wszystko po kolei opisać co robię.


(marcin82) #18

Zainstalowałem tylko te dwa pakiety - z poradnika:

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm


(fil686) #19

Jeszcze raz, czy dobrze w ogóle rozumiem…

dodaje repozytorium dla CentOS 7
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

mam komunikat “…is already installed”

Na jednej stronie znalazłem, że żeby zweryfikować czy repozytorium zostało prawidłowo dodane wpisujemy
yum repolist

Wynikiem tego polecenia jest

Loaded plugins: fastestmirror, replace
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.onet.pl
 * epel: fedora.kiewel-online.ch
 * extras: mirror.onet.pl
 * remi-safe: remi.schlundtech.de
 * updates: ftp.agh.edu.pl
 * webtatic: uk.repo.webtatic.com
repo id        repo name                            status
base/7/x86_64     CentOS-7 - Base                          9,226+137
epel/x86_64      Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64          10,633+846
extras/7/x86_64    CentOS-7 - Extras                            311
remi-safe       Safe Remi's RPM repository for Enterprise Linux 7 - x86_64    113+1,908
updates/7/x86_64    CentOS-7 - Updates                         1,120+6
webtatic/x86_64    Webtatic Repository EL7 - x86_64                   14+312
repolist: 21,417

I teraz, żeby zweryfikować czy jest dostępna wersja PHP, która mnie interesuje wydaje polecenie
"yum search php56w" lub (dla PHP 7) "yum search php | grep 7"
rozumiem, że “yum search php” lub “yum search all php” powinno dać listę wszystkich wersji PHP, które mogę zainstalować?

http://wklej.org/id/3084627/
…ale niestety ani 5.6 ani 7 nie widać :confused:

Możliwe, że coś jeszcze trzeba zmienić/przełączyć/włączyć/dodać? Jakieś sugestie? :slight_smile:


(roobal) #20

Tak tylko zapytam. Robisz to na tym VPSie? Proponuję postawić sobie centosa na VirtualBox i tam sobie potestuj update php. Jak Ci się uda, powtorzysz kroki na VPS. Inaczej możesz narobić sobie balaganu na produkcji i przy byle okazji zaczną pojawiać się problemy (a to coś nie wstanie, a to będzie sypalo bledami itp.).