Vsmon prosze o pomoc ten proces zajmuje cała moc procesora?

witam prosze o pomoc!

od paru dni nie moge sobie poradzić z kompem, próbowałem już chyba wszystkiego i straciłem koncepcje co to może być, zamieszczam log z hijacka mógłby ktoś popatrzyć świerzym okiem i mi coś doradzić??

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:21:41, on 2007-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe

C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

E:\antyvir\hijackthis.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/WINDOWS/pchealth/helpctr/System/panels/blank.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM…\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PCMService] “C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM…\Run: [eRecoveryService] C:\Program Files\Acer\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] “C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide

O4 - HKLM…\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe” /Q

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: CA ISafe (CAISafe) - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\isafe.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

prosze o kontakt!!

Log jest czysty :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start -> uruchom -> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzebne przy autostarcie programy :slight_smile:

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners

lemmon proszę poprawić posta zgodnie z tematami o prawidłwoym ich wklejaniu na forum.