W autostarcie zbędne programy (?)

Witam!

Jestem bardzo świeżym użytkownikiem Visty ( na laptopie Asusa F3 sg), więc proszę o wyrozumiałość…

Jak usunąć z paska szybkiego uruchamiania ikonę /program/ Asus LiveUpdate ? Chciałbym to uruchamiać ręcznie.

Ponadto w autostarcie jest program /nieznanego pochodzenia?/ ATKOSD2 . Co to program? Czy można też go stamtąd usunąć ?

Proszę o parę ,w miarę prostych słów w odpowiedzi. Już z góry dziękuję !

PPM na tą ikonke i usuń.

start->uruchom wpisujesz msconfig tam masz zakledke uruchamiania u pozostawiasz fajke tylkp przy tych ktore chcesz zostawic, po operacji konieczny restart

a gdy będziesz miał info o zablokowanych programach startowych to Defender>narzędzia>eksplorator oprogramowania>pokaż wszystkich użytkowników>zakładka autostart i usuń co potrzeba.

Dziękuję za odpowiedzi, ale…

Widać wpis z ATKOSD2.exe - Ponawiam pytanie - co to jest ? Czy ktoś wie ?

A wpisów od Asusa jest kilka , ale raczej nie dotyczą Asus LiveUpdate . Bo czy może to być:

ASUS DATA SECURITY MANAGER

ASUS\ATK MEDIA ??

ASUS\NB PROBE\SPM-2 różne wpisy

ASUS SCREAN SAVER PROTECTOR

ASUS CAMERA SCREANSAVER

Może nazywa się to jakoś inaczej? Może jest tylko do wyłączenia w rejestrze ?

http://www.file.net/process/atkosd2.exe.html

daj log z hijacka w temacie bezpieczeństwo

To wygląda tak :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:27:03, on 2008-07-29

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe

C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA AntiVirus\Webfilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\PROGRAMY\jccatch.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\PROGRAMY\getflash.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA AntiVirus\Webfilter\AvkWebIE.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATKOSD2] “C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM…\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\ASScrProlog.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVKTray] “C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe” /icon -l:pl

O4 - HKCU…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU…\Run: [DS Clock] “C:\Program Files\DS Clock\DSClock.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-21-1076552390-1637884023-1310680683-1001…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘Dagmara’)

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\PROGRAMY\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\PROGRAMY\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FlashGet.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{E6FB4C81-2A60-4BAF-9017-0FCCC5FCD56D}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: DS Clock Synchronization Service http://www.dualitysoft.com (DSClockSyncTime) - Duality Software - C:\Program Files\DS Clock\dsetime.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: SpeedTouch 330 Manager (st330service) - THOMSON Telecom Belgium - C:\Program Files/Thomson/ST330/service/st330service.exe

End of file - 8041 bytes

jate , weż lepiej usuń tego posta stąd i załóż wątek tu

viewforum.php?f=16

w temacie Bezpieczeństwo i logi z HijackThis ,tam się zazwyczaj wkleja logi i tam specjaliści od logów,przeczytaj też wątek o zasadach umieszczenia logów.

wszystkiego nie usuniesz mi został asus liveupdate

Więc ten asus liveupdate musi mieć wyłącznik gdzieś w rejestrze.

A co do loga - zgodnie z sugestią umieściłem go w pod wskazanym adresem.