W esplorerze jest 10 plików audio a CDex widzi go jako jeden


(Inainsko) #1

CDex w 1.51. Podobnie jest w przypadku AudioGrabera


(Gryf00n) #2

a jak czyta tą płytkę Exact Audio Copy

all info