W jaki sposób mogę w łatwy sposób wyłączyć zdalnie komputer?

Witam

Jak można zrobić aby korzystając z komputera 1 można było zdalnie wyłączyć komputer 2. Pod warunkiem, że na komputerze 2 nie można byłoby w jakikolwiek sposób ingerować w ten proces? A więc programy typu mikogo, czy teamviewer odpadają.

Jeśli oba komputery są w tej samej sieci, to wystarczy systemowe polecenie “shutdown”

Użycie: 

shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\nazwakomputera] [-t xx] [-c "komentarz"] [-d up:xx:yy]


    Bez argumentów Wyświetla ten komunikat (to samo, co -?)

    -i Wyświetla graficzny interfejs użytkownika, musi być pierwszą opcją

    -l Wylogowuje (nie można używać z opcją -m)

    -s Zamyka komputer

    -r Zamyka i ponownie uruchamia komputer

    -a Przerywa zamknięcie systemu

    -m \\nazwakomputera Zamknięcie/ponowne uruchomienie/przerwanie zdalnego komputera

    -t xx Ustawia limit czasu zamknięcia na xx sekund

    -c "komentarz" Komentarz zamknięcia (maksymalnie 127 znaków)

    -f Wymusza zamknięcie działających aplikacji bez ostrzeżenia

    -d [u][p]:xx:yy Kod przyczyny zamknięcia

                u jest kodem użytkownika

                p jest kodem planowanego zamknięcia

                xx jest głównym kodem przyczyny (liczba dodatnia mniejsza niż 256)

                yy jest pomocniczym kodem przyczyny (liczba dodatnia mniejsza niż 65536)

Oba komputery nie są w tej samej sieci

Jakby było tak jak to sobie opisujesz to każdy każdemu mógłby zdalnie wyłączać kompa :wink: bez teamviewer chyba sie nie obejdzie :wink:

NIe rozumiesz. Jeśli trzeba zainstalować jaki program na komputerze nr 2, zeby moc z komputera nr 1 go wyłączyć to żaden problem. Chce mieć możliwość po prostu zdalnego wyłączenia komputera nr 2 z komputera nr 1, ale tak żeby ktoś na komputerze nr 2 nie mógł zaingerować w ten proces.

Tema viewer ma opcje zdalnego pulpitu, ale osobie wyświetla się, że ktoś się podłączył. Poza tym wystarczy że taka osoba wyłączy team viewer i koniec już nie ma takiej opcji.

Znajdzie się ktoś inteligenty co zna odpowiedź na to pytanie?