W którym Linuksie jest komenda "make install"?


(Mskitek) #1

Moje pytanie brzmi:

W którym Linuxie domyslnie zainstalowana jest komenda "make" i "make install" :?:

tak abym nie musial instalowac tych "linux-Headers" itd. :expressionless:

Poznieważ cos mi z tym Debianem nie idzie i chyba go nie skonfiguruje :?


(Asamer) #2

Po pierwsze po co ci make install?

Nie musisz instalowac linux-headers itd. wystarczy jeden meta-pakiet:

# aptitude install build-essential

(Johny) #3

Jest w każdym linuxie,potrzebna gdy kompilusz coś ze żródeł

proces ten wygląda tak:

wpisujesz ./configure - ono sprawdza powiązania i instalację kompilatora oraz potrzebnych bibliotek - czy wszystko co wymagane do kompilacji jest w systemie,

gdy wszystkie zależności są spełnione w katalogu żródłowym gienerowany jest skrypt makefile - są to polecenia kompilacji

make - powoduje wykonanie tych poleceń - kompilację programu i bibliotek

make install - instalacja - przekopiowanie plików skompilowanego programu do odpowiednich katalogów w systemie plik wykonywalny do /bin lub /sbin - programy roota,biblioteki do /lib


(Mstrex) #4
apt-get install make

Czemu ci tak w ogóle sieć nie działa i co ty chcesz z tego powodu kompilować?


(roobal) #5

Na przykład w Gentoo domyślnie masz zainstalowane wszelkie narzędzia niezbędne do kompilacji, gdyż w tym systemie przeważnie wszystko się kompiluje z kodu źródłowego.

Pozdrawiam!