'->' w PHP


(Maciej Szankin) #1

Czas leci nieubłaganie, a jakoś do tej pory nie udało mi się rzucić ani odrobiny światła na zagadkowe dla mnie '->'

Do czego to?

Przykład

while($plik = $folder[b]->[/b]read()) {

(Pavobe Reg) #2

Dla mnie to również czarna magia. Dokładniej chodzi o programowanie obiektowe (zorientowane obiektowo).

Więcej info


(Airborn) #3

Jest to wywołanie metody read() dla obiektu foldery. operator ten odnosi się do metody lub pola konkretnej instancji danego obiektu. Ale bez znajomości podstaw OOP to w zasadzie ciężko cokolwiek zrozumieć... hmm to może podstawy:

Podstawą jest klasa, klasa opisuje jakiegoś rodzaju obiekty, dajmy na to klasa Obrazek, opisuje różne obrazki. Klasa taka ma różne metody (funkcje) i pola (zmienne). Gdy już mamy klasę, możemy stworzyć w dowolnym miejscu kodu instancję danej klasy, czyli jakby jej reprezentację (w naszym przykładzie np. instancje $obrazek1 który będzie np. jakimś plikiem graficznym). Gdy już mamy instancję, czyli konkretny obiekt, możemy wykorzystywać na nim różne funkcje z wnętrza klasy (np. $obrazek1->skaluj(); ) czy też odwoływać się do jego różnych pól ($obrazek1->szerokosc;)