W przeglądarce internet nie działa, ale Skype działa

Nie wiem jak nazwać ten wątek, bo sprawa jest dziwna.

Mam Lenovo G580 i router D-Linka , lecz co jakiś czas coś się dzieje z internetem.

Otóż nie mogę połączyć się z żadną stroną (nie wysyła żądania) , ani z serverem (np. przez minecrafta).

Z drugiej strony, podczas braku internetu mogę rozmawiać ze znajomymi na skype, wysyłać wiadomości, udostępniać ekrany itp.

Czym to może być spowodowane?

Pozdrawiam

Wygląda na problemy z DNS-ami. Możesz dopisać do karty sieciowej lub DHCP routera jakieś DNS-y.

zacznij od wrzucenia na forum (po każdej linii enter, powstaną pliki txt wrzuć w [code]

ping dobreprogramy.pl >> ./desktop/ping.txt

ping 194.0.171.150 >> ./desktop/ping2.txt

ipconfig /all >> ./desktop/ipconfig.txt

netstat /a >> ./desktop/netstat.txt

Daj też logi z otl zaznaczając rejestr skan dodatkowy (logu wrzucamy na www.wklej.org w poście dajemy link)

):

VanDavv , zapoznaj się, proszę, z tym tematem, a następnie - korzystając z przycisku zmien.gif

Pozdrawiam,

Dimatheus

Sytuacja, gdy internet nie działa :

[ping.txt] -> ping dobreprogramy.pl

Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

UpynĄ limit czasu ľĄdania.

UpynĄ limit czasu ľĄdania.

UpynĄ limit czasu ľĄdania.

UpynĄ limit czasu ľĄdania.


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4

       (100% straty),

[ping2.txt] -> ping 194.0.171.150

Badanie 194.0.171.150 z 32 bajtami danych:

UpynĄ limit czasu ľĄdania.

UpynĄ limit czasu ľĄdania.

UpynĄ limit czasu ľĄdania.

UpynĄ limit czasu ľĄdania.


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4

       (100% straty),

[ipconfig.txt] -> ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Laptop-VanDavv

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 22-68-9D-5B-6B-BB

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 20-68-9D-5B-6B-BB

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::84eb:4502:722:cb12%15(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 1 sierpnia 2013 08:15:14

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 2 sierpnia 2013 09:21:54

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 371222685

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-C9-98-4C-B8-88-E3-82-03-F9

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta Ethernet PoĄczenie sieciowe Bluetooth:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : UrzĄdzenie Bluetooth (sie† osobista)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 20-68-9D-5B-A8-29

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : B8-88-E3-82-03-F9

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta Ethernet Hamachi:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 7A-79-19-A3-63-1B

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2620:9b::19a3:631b(Preferowane) 

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::9410:596a:36fb:798b%17(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 25.163.99.27(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.0.0.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 1 sierpnia 2013 13:29:36

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 1 sierpnia 2013 18:06:53

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1

                    25.0.0.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 293239285

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-C9-98-4C-B8-88-E3-82-03-F9

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

                    fec0:0:0:ffff::2%1

                    fec0:0:0:ffff::3%1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta tunelowa isatap.{2316959A-79FA-4432-8676-7CC8BCEA2E53}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{9C50953A-D4D3-4C74-8A74-56F4A34F953E}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{36C50FDD-572C-45C3-8321-06BFF524BA57}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{1B922E22-D048-49C4-9297-4FBB18ABDB20}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{5ED37C10-A27A-4FC8-BAA9-C26DBCCDE8C1}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #5

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

[netstat.txt] -> netstat /a

Aktywne poĄczenia


 Protok˘ Adres lokalny Obcy adres Stan

 TCP 0.0.0.0:80 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:135 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:443 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:445 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:554 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:2869 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:3306 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:10243 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:43003 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:49152 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:49153 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:49154 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:49155 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 0.0.0.0:49156 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 25.163.99.27:139 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 127.0.0.1:2559 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 127.0.0.1:49157 Laptop-VanDavv:49158 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:49158 Laptop-VanDavv:49157 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:52001 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 127.0.0.1:52001 Laptop-VanDavv:55313 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:52001 Laptop-VanDavv:55314 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:52001 Laptop-VanDavv:55315 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:52001 Laptop-VanDavv:55316 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:55313 Laptop-VanDavv:52001 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:55314 Laptop-VanDavv:52001 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:55315 Laptop-VanDavv:52001 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:55316 Laptop-VanDavv:52001 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:55450 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 127.0.0.1:55456 Laptop-VanDavv:55457 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:55457 Laptop-VanDavv:55456 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56428 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 127.0.0.1:56428 Laptop-VanDavv:56429 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56428 Laptop-VanDavv:56430 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56428 Laptop-VanDavv:56433 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56428 Laptop-VanDavv:56446 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56429 Laptop-VanDavv:56428 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56430 Laptop-VanDavv:56428 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56431 Laptop-VanDavv:56432 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56432 Laptop-VanDavv:56431 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56433 Laptop-VanDavv:56428 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56444 Laptop-VanDavv:56445 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56445 Laptop-VanDavv:56444 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:56446 Laptop-VanDavv:56428 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:139 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP 192.168.1.3:55360 193.120.199.18:https USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:55438 213.199.179.154:40043 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:55441 157.56.192.199:https USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:55448 173.194.70.125:5222 USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:56159 173.252.102.241:https USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:56437 91.214.237.80:https USTANOWIONO

 TCP 192.168.1.3:57826 173.194.70.138:http USTANOWIONO

 TCP [::]:80 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:135 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:443 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:445 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:554 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:2869 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:10243 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:49152 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:49153 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:49154 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:49155 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 TCP [::]:49156 Laptop-VanDavv:0 NASťUCHIWANIE

 UDP 0.0.0.0:500 *:*          

 UDP 0.0.0.0:4500 *:*          

 UDP 0.0.0.0:5004 *:*          

 UDP 0.0.0.0:5005 *:*          

 UDP 0.0.0.0:43003 *:*          

 UDP 0.0.0.0:52015 *:*          

 UDP 0.0.0.0:54887 *:*          

 UDP 0.0.0.0:54925 *:*          

 UDP 0.0.0.0:57802 *:*          

 UDP 0.0.0.0:61532 *:*          

 UDP 0.0.0.0:64434 *:*          

 UDP 25.163.99.27:137 *:*          

 UDP 25.163.99.27:138 *:*          

 UDP 25.163.99.27:1900 *:*          

 UDP 25.163.99.27:65033 *:*          

 UDP 127.0.0.1:1900 *:*          

 UDP 127.0.0.1:48000 *:*          

 UDP 127.0.0.1:48001 *:*          

 UDP 127.0.0.1:51302 *:*          

 UDP 127.0.0.1:51303 *:*          

 UDP 127.0.0.1:57803 *:*          

 UDP 127.0.0.1:65034 *:*          

 UDP 192.168.1.3:137 *:*          

 UDP 192.168.1.3:138 *:*          

 UDP 192.168.1.3:1900 *:*          

 UDP 192.168.1.3:65032 *:*          

 UDP [::]:500 *:*          

 UDP [::]:4500 *:*          

 UDP [::]:5004 *:*          

 UDP [::]:5005 *:*          

 UDP [::1]:1900 *:*          

 UDP [::1]:65031 *:*          

 UDP [fe80]:1900 *:*          

 UDP [fe80]:65029 *:*          

 UDP [fe80]:1900 *:*          

 UDP [fe80]:65030 *:*

I na koniec link do wklejki - http://www.wklej.org/id/1099340/

Dodane 16.08.2013 (Pt) 11:20

Odświeżam