W stopce wyskakuje błąd


(Jakim2400) #1

Witam,


(CyberScorp) #2
<div class="theme-info">
		<p><?php printf( __( '%1$s by %2$s', 'decode' ), <p><?php printf(__( '%1$s by %2$s', 'decode' ), '<a href="' . esc_url( 'wwww.wp.pl/' ) . '" rel="designer">Jak To daleko</a>', 'Jak To' ) ?>
		    <?php endif; ?>
		</p>
</div><!-- .theme-info -->

Pierwszy błąd jaki mi się rzuca w oczy to zamknięcie DIV a dopiero potem ?php. Zdecyduj się na jedną formę, albo DIV wewnątrz ?php albo ?php wewnątrz DIV. To samo masz z <p> które zaczynasz przed ?php, a kończysz przed zamknięciem poprzedniego tagu. Zamiast na końcu.

Nie można zamykać tak naprzemiennie tagów. 


(Jakim2400) #3

Dziękuję!