[W10/W11] Skuteczna blokada instalacji starszej wersji sterownika z Windows Update

Problem

Windows Update pobiera i na siłę instaluje starszą wersję sterowników urządzeń.

Obejście problemu

  1. Zapisz poniższy kod do pliku fix.reg i uruchom plik - dodaj wpisy do Rejestru Windows.
  2. Uruchom ponownie komputer.
Windows Registry Editor Version 5.00

; MajorGeeks.Com
; Guide: https://www.majorgeeks.com/content/page/how_to_view_recently_updated_windows_drivers.html

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Update]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\ExcludeWUDriversInQualityUpdate]
"value"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000001

Jeżeli to konieczne wyczyść kolejkę oczekujących aktualizacji skryptem:
Delete Pending Windows Updates.bat

net stop wuauserv
cd /d %SystemRoot%\SoftwareDistribution
del /s /q /f Download
net start wuauserv

Plik uruchom z prawami administratora.

Pobierz narzędzie do ukrywania aktualizacji wushowhide.diagcab z mirrora Majorgeeks (oficjalny link do serwera Microsoft nie działa)

https://files1.majorgeeks.com/10afebdbffcd4742c81a3cb0f6ce4092156b4375/system/wushowhide.diagcab

Uruchom narzędzie wushowhide.diagcab i w kreatorze wybierz opcję Hide updates. Zaznacz te aktualizacje, które mają zostać pominięte. Zatwierdź zmiany.

Uruchom ponownie narzędzie wushowhide.diagcab i w kreatorze wybierz opcję Show hidden updates.

Pojawi się lista zablokowanych aktualizacji. Na przykład:


Uruchom sprawdzanie aktualizacji w aplecie Windows Update.

W razie konieczności można cofnąć zmiany i odblokować automatyczną instalację sterowników z Windows Update

Windows Registry Editor Version 5.00

; MajorGeeks.Com
; Guide: https://www.majorgeeks.com/content/page/how_to_view_recently_updated_windows_drivers.html

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Update]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\ExcludeWUDriversInQualityUpdate]
"value"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000000

po dodaniu wpisów rejestru z pliku reg należy zrestartować urządzenie.

1 polubienie