W32.Gammima.AG i Hacktool.Rootkit (koń trojański) + amvo

Witam,

norton i avast wykryl na dysku przenośnym i C takie smieci, jak W32.Gammima.AG i Hacktool.Rootkit. Do tego przy starcie systemu uruchamia sie podejrzany proces amvo

Jesli chodzi o objawy to nie moge otworzyc dysku przenosnego, wyskakuje komunikat “Otwieranie za pomoca”, po drugie nie moge ustawic opcji pokaz ukryte pliki.

Bede wdzieczny za wszelka pomoc.

Dorzucam logi z HijackThis i ComboFix:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:43:54, on 2008-06-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Cymes Desktop Changer\Zmieniacz.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\HIGIENA SYSTEMU\HJTI\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM…\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM…\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM…\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM…\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM…\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM…\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM…\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [DDWMon] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [intelZeroConfig] “C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [intelWireless] “C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe” /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Zmieniacz] “C:\Program Files\Cymes Desktop Changer\Zmieniacz.exe” /m

O4 - HKCU…\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - S-1-5-18 Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - .DEFAULT Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.c … hcImpl.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SolidPDFConverterReadSpool (ScReadSpool) - VoyagerSoft, LLC - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\WINDOWS\system32\TODDSrv.exe

End of file - 10735 bytes

teraz ComboFix:

ComboFix 08-06-07.3 - Właściciel 2008-06-08 11:52:27.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.540 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-05-08 to 2008-06-08 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-31 14:26 . 2008-06-08 11:42

2008-05-30 23:35 . 2008-05-30 23:35 51 --a------ C:\plug_in.ini

2008-05-30 23:02 . 2008-05-30 23:07

2008-05-30 22:19 . 2008-05-31 15:08

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-06-08 09:43 --------- d-----w C:\Program Files\HIGIENA SYSTEMU

2008-06-08 09:33 --------- d-----w C:\Program Files\LIVEUPDATE

2008-06-07 19:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\Dane aplikacji\SolidDocuments

2008-06-04 19:25 --------- d-----w C:\Program Files\AVCataloger

2008-05-30 20:22 --------- d-----w C:\Program Files\FLAC

2008-05-28 16:04 --------- d-----w C:\Program Files\Speed-Link Vibration Joystick

2008-05-25 21:39 --------- d—a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2008-05-20 21:34 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\Dane aplikacji\MegauploadToolbar

2008-05-18 20:45 --------- d-----w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Dane aplikacji\SolidDocuments

2008-05-01 15:12 --------- d-----w C:\Program Files\Cabri

2008-04-26 07:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\Dane aplikacji\Cabrilog

2008-04-26 07:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Cabrilog

2008-04-19 12:39 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\Dane aplikacji\Skype

2008-04-19 10:19 --------- d-----w C:\Program Files\MegauploadToolbar

2008-04-17 17:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2008-04-13 20:08 --------- d–h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-03-29 00:55 94,208 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ScrUnZip.dll

2008-03-29 00:55 28,672 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Alpha.dll

2008-03-29 00:55 129,536 ----a-w C:\WINDOWS\system32\IJL15.dll

2008-03-20 08:09 1,845,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2007-12-19 17:34 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2007-03-08 17:11 220 ----a-w C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\BestScr.DAT

2007-03-08 17:11 220 ----a-w C:\Documents and Settings\Właściciel.YOUR-1D2EBF2501\BestScr.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 12:00 15360]

“BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe” [2006-10-09 12:28 139264]

“Zmieniacz”=“C:\Program Files\Cymes Desktop Changer\Zmieniacz.exe” [2007-04-18 22:21 455680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Apoint”=“C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe” [2004-03-24 07:40 196608]

“PadTouch”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe” [2005-12-22 15:34 1077329]

“CeEKEY”=“C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe” [2006-04-12 16:31 638976]

“HWSetup”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe” [2004-05-01 13:45 28672]

“SVPWUTIL”=“C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe” [2004-05-01 13:45 65536]

“TPNF”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe” [2006-04-04 14:57 53248]

“TPSMain”=“TPSMain.exe” [2005-09-13 10:01 266240 C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe]

“Zooming”=“ZoomingHook.exe” [2005-06-06 09:58 24576 C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe]

“SmoothView”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe” [2005-05-13 11:03 118784]

“TFncKy”=“TFncKy.exe” []

“Tvs”=“C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe” [2006-02-02 13:11 73728]

“DDWMon”=“C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Direct Disc Writer\ddwmon.exe” [2006-04-28 11:49 262144]

“IntelZeroConfig”=“C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe” [2005-12-05 13:37 667718]

“IntelWireless”=“C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe” [2005-11-28 12:41 602182]

“AGRSMMSG”=“AGRSMMSG.exe” [2006-03-18 17:22 89541 C:\WINDOWS\agrsmmsg.exe]

“QuickTime Task”=“C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” [2007-02-16 11:54 282624]

“Openwares LiveUpdate”=“C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe” [2003-11-22 20:08 65536]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe” [2007-07-12 04:00 132496]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-05-16 01:19 79224]

“TCtryIOHook”=“TCtrlIOHook.exe” [2006-01-03 17:11 28672 C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2006-04-18 00:34 16143872 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

“GrooveMonitor”=“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe” [2006-10-27 01:47 31016]

“NeroFilterCheck”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe” [2006-01-12 17:40 155648]

“InCD”=“C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe” [2006-07-25 16:55 1043968]

“IgfxTray”=“C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe” [2007-12-19 12:08 135168]

“HotKeysCmds”=“C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe” [2007-12-19 12:08 159744]

“Persistence”=“C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe” [2007-12-19 12:07 131072]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 12:00 15360]

C:\Documents and Settings\Waciciel.YOUR-1D2EBF2501\Menu Start\Programy\Autostart\

Tworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 21:24:54 98632]

C:\Documents and Settings\Waciciel.YOUR-1D2EBF2501\Menu Start\Programy\Autostart\

Tworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 21:24:54 98632]

C:\Documents and Settings\Waciciel.YOUR-1D2EBF2501\Menu Start\Programy\Autostart\

Tworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 21:24:54 98632]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2008-03-30 14:15:54 962661]

RAMASST.lnk - C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe [2007-03-12 23:45:16 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“msacm.divxa32”= msaud32_divx.acm

“VIDC.ACDV”= ACDV.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“AntiVirusDisableNotify”=dword:00000001

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

“DisableMonitoring”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

“DisableMonitoring”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

“DisableMonitoring”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

“EnableFirewall”= 0 (0x0)

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFXFER.exe”=

“%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe”=

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE”=

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE”=

“C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE”=

“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-05-16 01:20]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-05-16 01:16]

R2 tdudf;TOSHIBA UDF File System Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdudf.sys [2006-04-18 15:12]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2006-03-02 18:49]

S3 HPZs2k12;Storage Class Driver for IEEE-1284.4 (HPZ12);C:\WINDOWS\system32\Drivers\hpzs2k12.sys [2003-05-30 10:55]

S3 ZDCndis5;ZDCndis5 Protocol Driver;C:\WINDOWS\system32\ZDCndis5.SYS []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{20770f50-2e83-11dd-8a75-0016d42c89a3}]

\Shell\AutoRun\command - G:\jfvkcsy.bat

\Shell\explore\Command - G:\jfvkcsy.bat

\Shell\open\Command - G:\jfvkcsy.bat

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{bc117dd3-e67d-11db-87fb-0018de55ba37}]

\Shell\AutoRun\command - F:\h0s2.bat

\Shell\explore\Command - F:\h0s2.bat

\Shell\open\Command - F:\h0s2.bat

*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-06-08 11:54:32

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-06-08 11:55:36

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-06-08 09:55:29

Pre-Run: 18,914,988,032 bajtów wolnych

Post-Run: 19,162,484,736 bajtów wolnych

143 — E O F — 2008-04-19 17:10:27

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Wklej do Notatnika:

File::

G:\jfvkcsy.bat

F:\h0s2.bat


Driver::

ZDCndis5Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TFncKy"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Po tym nowy log z Combo oraz skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

:slight_smile:

Leon ja bym nie usuwał poniewaz miałem kiedyś SolidConverterPDF

Tak tylko on korzysta z

a wpis tyczy się IE

:slight_smile:

To, że ma Mozilla Firefox nie znaczy, z enie korzysta z IE :smiley:

log z combo:

http://wklej.org/id/76d5032905

teraz skanuję, ponadto wykonałem:

O3 - Toolbar: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

nie było już:

O4 - HKCU…\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

Ok czekamy na Skan.

Dodatkowo proponuję:

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

O3 - Toolbar: (no name) - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - (no file)

skoro tak juz zrobiłeś i usunołeś to i usuń:

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

to ta sama rodzina :slight_smile:

uczyniłem, jak będę miał log z kaspersky’ego to zapodam.

Czekamy :slight_smile:

nie wiem czy dobrze wybrałem, ale w Kaspersky’m zapodalem skanowanie Obszary krytyczne, strasznie się wlecze może przeskanować, tylko mój komputer???

źle wybrałeś co prawda będzie szybciej niż Mój komputer ale tu chodzi o wyeliminowanie wszystkich wirusów a nie o szybkość

przeskanuj Mój komputer

:slight_smile:

Więc rozpocząłem skanowanie Mojego Komputera i jak już się skończy skanowanie to podam linki. Bardzo dziękuje. =D>

Nie OT-u jak zrobi się log to wtedy napisz :frowning:

log z KASPERSKY:

Liczba przeskanowanych plików: 78830

Liczba wykrytych wirusów: 2

Liczba zainfekowanych obiektów: 81

Liczba podejrzanych obiektów: 0

Czas trwania skanowania: 01:42:39

Gdzie raport, skąd mam wiedzieć jakie to wirusy, jak nie ma loga tylko fragment:

Liczba wykrytych wirusów: 2

raport po skanowaniu:

http://www.wklej.org/id/06384fa124

Prawoklik na Mój Komputer>>>>Właściwości>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.