W32.Myzor.FK@yF - bardzo proszę o sprawdzenie loga


(Kubakus) #1

problem: W32.MyzorFK@yF

dodatkowo: zainstalował się toolbar w IE Security Toolbar 7.1 i wyskakuje po uruchomieniu taki komunikat:

a46b1106b7065217m.jpg

Bardzo proszę o sprawdzenie loga - nie chciałbym usunąć czegoś potrzebnego. Pozdrawiam wszystkich lepszych ode mnie (a pewnie jest ich mnóstwo :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:46:19, on 2007-10-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\USS\USS.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Copernic Desktop Search 2\DesktopSearchService.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = ftp://kujot@wonet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {B499D34E-58EF-4927-AB9F-7AF52B2C4C82} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

O3 - Toolbar: Copernic Desktop Search 2 - {968631B6-4729-440D-9BF4-251F5593EC9A} - C:\Program Files\Copernic Desktop Search 2\DesktopSearchBand201013011.dll

O3 - Toolbar: IE Custom Tools - {6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16} - C:\Program Files\Video Add-on\ictmdl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [USS] "C:\Program Files\USS\USS.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Copernic Desktop Search 2] "C:\Program Files\Copernic Desktop Search 2\DesktopSearchService.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{60120E79-7B3E-4224-9F8C-09F01E9AB9B0}: NameServer = 192.168.2.1,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/Documents%20and%20Settings/Art/Pulpit/Aga.JPG


--

End of file - 6868 bytes

(jessica) #2

Użyj dwa narzędzia:

------------------------------------------- I

Użyj -->SmitfraudFix.

Użyj go z opcji "Clean", czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

---------------------------------------- II

Użyj także -->ComboFix


Daj tu:

1) raport SmitfraudFixa

2) log z ComboFixa

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

Czy to Twoje ustawienia?

jessi


(Kubakus) #3

od 1.

Po zastosowaniu SmitfraudFixa:

Do you want to clean the registry? - wpisz z klawiatury Y i ENTER <--- nic się nie działo dalej

ad2. log z ComboFix'a

http://wklej.org/id/6f3b2de842

3. czy mam to usunąc HijackThis?

O2 - BHO: (no name) - {B499D34E-58EF-4927-AB9F-7AF52B2C4C82} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

O3 - Toolbar: IE Custom Tools - {6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16} - C:\Program Files\Video Add-on\ictmdl.dll


(jessica) #4

Jeśli to nie Twoje, to sfiksuj:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Potem:

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B499D34E-58EF-4927-AB9F-7AF52B2C4C82}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16}"=-


[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16}]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16}"=-


[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6CA49FDD-4AEB-4F08-A394-C0A1F82CAA16}]

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na: "Wszystkie pliki" >>> Zapisz jako FIX.REG >>>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Zrestartuj komputer.

To wszystko. :slight_smile: :slight_smile:

jessi