W32.Myzor.FK@yf


(Msbudyn) #1

witam, otwierając neta, zamiast strony startowej otwiera sie strona: http://www.iesecurepage.com i wyswietla sie komunikat, ze komputer jest zainfekowany wirusem W32.Myzor.FK@yf....bardzo prosze o pomoc...

LOGO HIJACKTHIS:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:49:34, on 2006-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\QualityCodec\isamonitor.exe

C:\Program Files\QualityCodec\pmsngr.exe

C:\Program Files\QualityCodec\isamini.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\iza\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.066\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/index.php3

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {4734044c-7427-43d8-adbe-df942e52bef2} - C:\Program Files\QualityCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [License Manager] "C:\Program Files\License_Manager\license_manager.exe " /silent

O4 - HKCU..\Run: [sparVoip] "C:\Program Files\SparVoip\SparVoip.exe" -nosplash -minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\Software..\Telephony: DomainName = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{0142BCF2-892B-471B-8CF4-4D12F97D38C7}: NameServer = 10.149.64.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{0142BCF2-892B-471B-8CF4-4D12F97D38C7}: NameServer = 10.149.64.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{0142BCF2-892B-471B-8CF4-4D12F97D38C7}: NameServer = 10.149.64.2

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: bonspells - {11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896} - (no file)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

Złączono Posta : 11.11.2006 (Sob) 17:03

jeszcze raz logo ...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:49:34, on 2006-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\QualityCodec\isamonitor.exe

C:\Program Files\QualityCodec\pmsngr.exe

C:\Program Files\QualityCodec\isamini.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\iza\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.066\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/index.php3

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {4734044c-7427-43d8-adbe-df942e52bef2} - C:\Program Files\QualityCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [License Manager] "C:\Program Files\License_Manager\license_manager.exe " /silent

O4 - HKCU\..\Run: [SparVoip] "C:\Program Files\SparVoip\SparVoip.exe" -nosplash -minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0142BCF2-892B-471B-8CF4-4D12F97D38C7}: NameServer = 10.149.64.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0142BCF2-892B-471B-8CF4-4D12F97D38C7}: NameServer = 10.149.64.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = fna.swh.mhn.de

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0142BCF2-892B-471B-8CF4-4D12F97D38C7}: NameServer = 10.149.64.2

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: bonspells - {11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896} - (no file)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

(Atbjd) #2

spróbuj tym usunąć https://skaner.mks.com.pl/skaner.php ale najpierw trzeba zainstalowac bazę więc koło godzinki może zejść:slight_smile: i to jest sam skaner...szczerze lepszy niż skaner kasperskiego:) i działa on w przeglądarce Internet Explorer albo też jak wiesz kiedy komp został zainfekowany to wchodzisz w :menu->akcesoria->narzędzia systemowe->przywracanie systemu. Ustawiasz sobie go np dzień przed zaifekowaniem i wszystko wraca do normy.


(Marcus35) #3

Andre24 Jak nie znasz się na sprawdzaniu logów z HijackThis to nie zabieraj głosu.

Do sprawdzających loga:

  • podając wpisy do usunięcia zawsze obejmuj je znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE (proponuje QUOTE jest bardziej czytelny)

  • nie sprawdzaj loga po części, zawsze podawaj pełen komplet wpisów do usunięcia

  • zawsze podawaj kompletny sposób jak usunąć syf, czyli szkodliwe wpisy jak i pliki.

  • nie znasz sie na logach to proponuje sie za niego nie łapać ponieważ grozi to poważnemu uszkodzeniu systemu lub aplikacji zainstalowanych na kompie.

UPDATE (27.01.2006 16:40) :

kuz5 napisał:

  • nie sprawdzaj loga po części, zawsze podawaj pełen komplet wpisów do usunięcia

Wazny komunikat dla sprawdzających logi, nie przestrzeganie tego punktu (prośby) będzie nagradzana ostrzeżeniami a posty bedą leciały od razu do śmietnika bez żadnego informowania usera

DODATKOWO: Usuwanie prawidłowych wpisów przez niedoświadczonych userów (i nie tylko), bedzie surowo karane, wiec przed napisaniem posta prosze naprawde sie zastanowić by nie było później niepotrzebnych pytań typu: "A dlaczego dostałem ostrzeżenie lub zakaz pisania Pytajnik " Stoi o tym jak byk w dziale Bezpieczeństwo