Walidacja CPU-Z


(Adalbert) #1

Gallery ID: 490
Cat: 1 - 75

14 Link walidacyjny.png

User 36688, image_id: 3284

13 Strona walidacji.png

12 Okno walidacji.png

11 Uruchomienie okna walidacji.png

10 Uruchomienie programu CPU-Z.png

09 Finalizowanie instalacji.png

08 Potwierdzenie instalacji.png

07 Skrót na pulpicie.png

06 Ask Toolbar.png

05 Skróty w Menu Start.png

04 Ścieżka instalacyjna.png

03 Umowa licencyjna.png

02 Początek instalacji.png

01 Otwieranie pliku - ostrzezenie o zabezpieczeniach.png

00 ikona.png