Warning: Cannot modify header information - headers already


(tweant) #1

(nic ciekawego) #2

ob_start(); musi być na samym początku dokumentu.

Możesz dać

<?php

ob_start();

echo "";

(tweant) #3
<?php

ob_start();

echo "br />
	PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Parse error: syntax error, unexpected '<' in /xxxxx/international/lang.php on line 6


(nic ciekawego) #4

daj tak

echo 'br />
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
';

echo " i dalsza czesc html";

i najważniejsze, jak dajesz echo "tu treść" i chcesz wstawić coś też z cudzysłowem to musisz poprzedzić go znakiem \ taki mały przykład

echo "jakaś treść

";[/code] lub
[code]echo "jakaś treść

";


(tweant) #5

(nic ciekawego) #6

czy powyżej znajduje się kod całego skryptu ?


(Janek Max) #7

(tweant) #8

Dzięki za pomoc!