"Warning Dangerous Spyware" - Problem

Witam.

Komputer znajomego został zainfekowany poważną, tak myślę, infekcją. Próbowałem już wszystkiego na czym się znam, i nic nie pomogło. Otóż po uruchomieniu WinXP Home SP3, tło pulpitu przypomina jeden wielki komunikat, o bardzo dużej infekcji: “WARNING, Dangerous Spyware…Many viruses were found on your computer…”

Nie wiem co robić, zwłaszcza, że żaden plik .exe nie chce się uruchomić ani w trybie normalnym, ani w awaryjnym. Podłączając komputer do sieci, skorzystałem z możliwości zdalnego odpalenia Hijackthis. Log jaki otrzymałem prezentuję poniżej:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:26:25, on 2009-03-01

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Logger\logmon.exe

\Benq\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\drivers\services.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/us/en/

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Bluetooth Service btwdinsRemoteAccess (btwdinsremoteaccess) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\advapi32g.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (ehttpsrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Eset Service ekrnNla (ekrnnla) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ac3acmm.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe (file missing)

O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe (file missing)

O23 - Service: iolo System Guard (iolo_srv) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MksFwall (mksfwall) - MKS Sp z o.o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

O23 - Service: MksPC (mkspc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

O23 - Service: MksUpdate (mksupdate) - MKS Sp. z o. o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

O23 - Service: mks_vir file monitor (mksvirmonsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

O23 - Service: MkS_Scan (mks_scan) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Microsoft security update service (msupdate) - Unknown owner - c:\windows\system32\msvcrtd.exe (file missing)

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Harmonogram zadań (Schedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\services.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\IBM ThinkVantage\Common\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: ThinkVantage System Update (UCLauncherService) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

O23 - Service: ThinkVantage System Update (UCLauncherService) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkVantage\SystemUpdate\UCLauncherService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\


--

End of file - 9371 bytes

W dodatku nie mogę skorzystać z ComboFix’a ponieważ jego plik .exe nie uruchamia się. Nie mogę również przywrócić systemu do jakiegoś wcześniejszego, działającego punktu przywracania. Nie działa menedżer zadań.

Co w takiej sytuacji zrobić?

Spróbuj najpierw:

Użyj (w Trybie Awaryjnym) -->SDFix. (niżej na stronie linku).

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Potem usuń ComboFix i ściągnij od nowa, ale od razu przy ściąganiu zapisz go pod nazwą “kombik.com” i daj z niego log.

EDIT:

Infekcja jest widoczna w logu, ale nie sądzę, by to było wszystko.

jessi