Warning: Invalid argument supplied for foreach()


(Loczek__16) #1

Witam, zainstalowałem Joomle i po zmianie standardowego skinu na inny otrzymuje taki błąd na samej górze strony głównej:

Tu kod:

<?php

class hm_Base{

	 var $_params = null;

	 var $children = null;

	 var $open = null;

	 var $items = null;

 var $Itemid = 0;


	 function hm_Base( &$params ){

 global $Itemid;

			include_once('html/pagination.php');

		 $this->_params = $params;

 $this->Itemid = $Itemid;

		 $this->loadMenu();

	 }


	 function loadMenu(){

 	 $user =& Jfactory::getUser();

			$children = array ();


			// Get Menu Items

			$items = &Jsite::getMenu();

			if(is_array($GLOBALS['arr']))

			$rows = $items->getItems('menutype', $this->getParam('menutype'));

 	 // first pass - collect children

 	 $cacheIndex = array();

 		 $this->items = array();

 	 	foreach ($rows as $index => $v) {

 		 if ($v->access <= $user->get('gid')) {

 			 $pt = $v->parent;

 			 $list = @ $children[$pt] ? $children[$pt] : array ();


					array_push($list, $v);

 			 $children[$pt] = $list;

 		 }

 		 $cacheIndex[$v->id] = $index;

				$this->items[$v->id] = $v;

 	 }


 $this->children = $children;

 	 // second pass - collect 'open' menus

 	 $open = array (

 		 $this->Itemid

 	 );

 	 $count = 20; // maximum levels - to prevent runaway loop

 	 $id = $this->Itemid;


 	 while (-- $count)

 	 {

 		 if (isset($cacheIndex[$id])) {

 			 $index = $cacheIndex[$id];

 			 if (isset ($rows[$index]) && $rows[$index]->parent > 0) {

 				 $id = $rows[$index]->parent;

 				 $open[] = $id;

 			 } else {

 				 break;

 			 }

 		 }

 	 }

 $this->open = $open;

		 // $this->items = $rows;

	 }


 function getParam($paramName){

 return $this->_params->get($paramName);

 }


 function setParam($paramName, $paramValue){

 return $this->_params->set($paramName, $paramValue);

 }

Co muszę zmienić aby było dobrze i bez tego błędu ?

Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.