WARNING: Your computer is infected

No właśnie, taki komunikat w tray’u z ikoną Centrum Zabezpieczeń. Po kliknięciu odsyła do strony, która z całą pewnością stroną Microsoftu nie jest. Poniżej log, proszę o szybką pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:25:48, on 2007-07-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\sclick.exe

D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\SYSMONMS.exe

D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\uinst.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.438\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sclick] D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\sclick.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bal] D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\SYSMONMS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StUnInst] D:\DOCUME~1\SABOTA~1\USTAWI~1\Temp\uinst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1182715175765

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D92E210B-B8DC-42F5-9EF6-D25C26F77D77}: NameServer = 85.255.116.73,85.255.112.150

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5407BE8-226E-4BE6-B95F-2B5AF642407B}: NameServer = 85.255.116.73,85.255.112.150

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.73 85.255.112.150

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{D92E210B-B8DC-42F5-9EF6-D25C26F77D77}: NameServer = 85.255.116.73,85.255.112.150

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.73 85.255.112.150

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{D92E210B-B8DC-42F5-9EF6-D25C26F77D77}: NameServer = 85.255.116.73,85.255.112.150

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.73 85.255.112.150

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

a ty co?

Czyszczenie TEMP

usuń wpisy HJT i Użyj FixWareOut - http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

Daj log z Combofix

Ikonka zniknęła i wygląda, że jest ok. Dzięki. :slight_smile: Na wszelki wypadek daje jeszcze loga z Combofix.

"Sabotaľ" - 2007-07-08 7:34:00 - ComboFix 07-07-07.3 - Dodatek Service Pack 2

Przydałby się jeszcze log z programu Hijackthis

Już powinno być Ok

No to daje jeszcze z HJT:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:44:07, on 2007-07-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Sabotaż\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1182715175765

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - D:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Wielkie dzięki za pomoc Gutek2222.

Ale po co dajesz log z HJT, jest czysto :slight_smile:

Fighter napisał o logu z HJT, dopiero teraz zauważyłem, że dostał za to warna. I widzę, że jest czysto. Jeszcze raz wielkie dzięki!