Warrior Within i folder "Gry"


(Mikir14) #1

Uwielbiam trylogię "Prince of Persia: Piaski Czasu". Mam Piaski Czasu i Dwa Trony z KŚ GRY EXTRA, a Duszę Wojownika z "Kolekcji Klasyki". Mój system to Windows 7. Po zainstalowaniu gier, Piaski Czasu i Dwa Trony instalują się w folderze "Gry", wyświetlając szczegółowe informacje wraz z okładką gry. Niestety Dusza Wojownika nie. Czy jest jakiś sposób na dodanie tej okładki i informacji (automatycznie, ręcznie)?


(Kozza) #2
http://gameeditor.webnode.com/

Dostosujesz co tylko chcesz :slight_smile:


(Mikir14) #3

Nie działa:(

A przy włączaniu wyskakuje błąd z takim logiem:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


**************Tekst wyjątku**************

System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

  w VGEE.frmMain.frmMain_Load(Object sender, EventArgs e)

  w System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

  w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

  w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Zestawy załadowane**************

mscorlib

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

Vista Game Explorer Editor

  Wersja zestawu: 0.2.1.5

  Wersja Win32: 0.2.1.5

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vista%20Game%20Explorer%20Editor/Beta%202.x/Vista%20Game%20Explorer%20Editor.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

  Wersja zestawu: 8.0.0.0

  Wersja Win32: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

Interop.IWshRuntimeLibrary

  Wersja zestawu: 1.0.0.0

  Wersja Win32: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vista%20Game%20Explorer%20Editor/Beta%202.x/Interop.IWshRuntimeLibrary.DLL

----------------------------------------

mscorlib.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------


**************Debugowanie w trybie JIT**************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.


Na przykład:


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

[EDIT]

Po uruchomieniu "jako administrator" nadal wyskakuje błąd, ale grę da się edytować :smiley: Oprócz "zaleceń wiekowych", nie mam pojęcia jak je zmienić [może wiecie :wink:]

-- Dodane 22.06.2010 (Wt) 13:49 --

Ok, dziękuję @Grzesiek13 :slight_smile: Temat do zamknięcia.