Warunek wielokrotnego wyboru switch


(tarnowiak) #1

Witam. Mam następujący problem. Napisałem kod kalkulatora

#include 

#include 

#include 


using namespace std;

main(int argc, char *argv[]) {

	int a, b, c;

	cout << "Kalkulator" << endl;

	cout << "1. Dodawanie" << endl;

	cout << "2.Odjemowanie" << endl;

	cin >> c;

	switch ( c );

	{ 

	case 1:

		cout << "Wpisz 1 liczbe: " << endl; 

		cin >> a;

		cout << "Wpisz 2 liczbe: " << endl;

		cin >> b;

		cout << a + b;

		break;

	case 2:

		cout << "Wpisz 1 liczbe: " << a;

		cout << "Wpisz 2 liczbe: " << b;

		cout << a - b;

		break;

		case 3:

		cout << "Wpisz 1 liczbe: " << endl; 

		cin >> a;

		cout << "Wpisz 2 liczbe: " << endl;

		cin >> b;

		cout << a * b;

		break;

	case 4:

		cout << "Wpisz 1 liczbe: " << a;

		cout << "Wpisz 2 liczbe: " << b;

		cout << a / b;

		break;

		default:

			cout << "Koniec!" << endl;

        break;	


}


	getch();

	return 0;

}

Jednak podczas kompilacji pojawiają się błędy:

14 2 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] case label '1' not within a switch statement

20 3 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] break statement not within loop or switch

21 2 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] case label '2' not within a switch statement

25 3 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] break statement not within loop or switch

26 3 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] case label '3' not within a switch statement

32 3 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] break statement not within loop or switch

33 2 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] case label '4' not within a switch statement

37 3 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] break statement not within loop or switch

38 3 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] case label not within a switch statement

40 9 G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\main.cpp [Error] break statement not within loop or switch

G:\Moje Dokumenty\Programy\Pola figur\Makefile.win [Error] [main.o] Error 1 (if this is the only error: please check your library includes).

Korzystam z Dev C++ 5.2.0.2 na Windows XP.

Proszę o pomoc [-o<


(Semtex) #2

Witaj, popraw proszę tytuł tematu tak aby wstępnie informował o problemie, użyj przycisku EDYTUJ , który znajdziesz w prawym górnym rogu Swojego posta. Dobrze zatytułowany temat daje szansę na szybszą pomoc. Dziękuję za uwagę.

Tip: Unikaj słów: “problem”, “help”, “pomocy” i.t.p. Tego typu słowa nie spowodują szybszej reakcji a mogą odnieść odwrotny skutek od oczekiwanego, tytuł tematu ma być skróconym opisem Twojego posta- powodzenia.


(Frankfurterium) #3

Usuń średnik w linii z

switch ( c );

(tarnowiak) #4

@Frankfurterium

Dzięki za pomoc :slight_smile: