Wąskie start menu w Windows Vista!

Witam, przedstawiam sprawdzony sposób na zwężenie menu start w polskiej Viście.

a więc do dzieła…

1.Pobieramy ten plik.

  1. Pobrany plik trzeba skopiować do :

C:\Windows\Resources\Themes\Aero\en-US i ten sam plik do C:\Windows\Resources\Themes\Aero\pl-PL (podmienić oryginalny)*

  1. następnie należy przeładować kompozycje Aero (najlepiej w folderze C:/Windows>Resources>Themes>Aero kliknąć na plik aero, w nowo otwartym oknie kliknąć tylko na ok, po chwili kompozycja zostanie załadowana na nowo. )

oto screen do czynności 3

c4c50ae040245a68m.jpg

-----------------------------------------

* aby podmienić plik orginalny (czynność 2) należy najpierw “odebrać systemowi plik”. Robimy to następująco

1: uruchamiamy wiersz poleceń jako Administrator (prawoklik na ikone wiersza poleceń uruchom jako Administrator), nowo otwarty wiersz wiersz poleceń będzie miał tytuł Administrator: wiersz poleceń co pokazane na screenie poniżej

3c5d50fc2e426ac3m.jpg

we wierszu polecenia wpisujemy:

cd\

cd windows\resources\themes\aero\pl-PL

takeown /f aero.msstyles.mui

Teraz należy zmienić uprawnienia dostępu co robimy następująco:

w folderze C:\Windows\Resources\Themes\Aero\pl-PL jest plik aero.msstyles.mui klikamy na niego prawym klawiszem myszy, wchodzimy we właściwości, , w właściwościach przechodzimy do zakładki zabezpieczenia i klikamy na Edytuj. Otworzy się okno o nazwie uprawnienia dla pliku aero.msstyles.mui.

Widzimy w nim liste użytkowników, klikamy raz na swoją nazwę w grupie użytkownicy.

Teraz w polu niżej zaznaczamy PEŁNA KONTROLA , widzimy że 4pola zostały zaznaczone, klikamy ok.

06c56b0131e9c9eam.jpg

Teraz możemy już podmienić plik aero.msstyles.mui w folderze C:\Windows\Resources\Themes\Aero\pl-PL.

Gdy już podmienimy plik, zaleca się ponowne przywrócenie poprzednich ustawień zabezpeczeń co robimy następująco:

w oknie, w którym zmienialiśmy ustawienia zabezpieczeń odchaczamy 1,2,4 pozycję (po odchaczeniu ma być jak na screenie niżej). Odchaczamy tej grupie której zmienialiśmy wcześniej (w moim przypadku użytkownicy/User-PC)

21f5bb8a88a0bad7m.jpg


UPDATE

Poniżej zamieszczam zapasowy link do pobrania pliku wrazie gdyby trzeba było czekać na pobrania pliku:

http://www.speedyshare.com/217252723.html


żródło: Aero Forum