Wczytywanie do "EditControl" z klasy


(system) #1

Piszę właśnie projekt w VISUAL STUDIO 2005 w MFC na podstawie Dialog Base. Mam problem z wyświetleniem mojego wyniku np zmiennej delta z klasy CWyznDelty.cpp:

#include "StdAfx.h"

#include "WyznDelty.h"


CWyznDelty::CWyznDelty(void)

{

}


CWyznDelty::~CWyznDelty(void)

{

}

void CWyznDelty::Rachunek()

{

	delta=(m_fZmienna_B*m_fZmienna_B)-4*(m_fZmienna_A*m_fZmienna_C);

}

i CWyznDelty.h:

#pragma once


class CWyznDelty

{

public:

	float m_fZmienna_A;

	float m_fZmienna_B;

	float D;

public:

	CWyznDelty(void);

public:

	~CWyznDelty(void);

protected:

	void Rachunek();

};

w EditControl's "m_fDelta" w OkienkoDlg.cpp:

void COkienkoDlg::OnBnClickedPrzyciskOblicz()

{

	UpdateData(TRUE);

	?????????????????

	m_fDelta???????

	???????????????

	UpdateData(FALSE);

}

Normalnie jakbym to zapisał wszystko w OkienkoDlg.cpp tak:

void COkienkoDlg::OnBnClickedPrzyciskOblicz()

{

	UpdateData(TRUE);


	m_fDelta=(m_fZmienna_B*m_fZmienna_B)-4*(m_fZmienna_A*m_fZmienna_C);

	UpdateData(FALSE);

}

to działa ale chciałbym aby to odbywało się z mojej klasy.

Z góry dziękuję za wszelaką POMOC:) :smiley:


(Monczkin) #2