Wczytywanie informacji z bazy danych

Witam. To znowu ja i kontynuacja poprzedniego problemu :slight_smile:

Tym razem chcę wczytać informacje z bazy sql… Możecie mi powiedzieć co robię nie tak ? #-o

StringBuilder sb = new StringBuilder();

      sb.Append("SELECT ID, Imię FROM Zwierzak WHERE Rasa LIKE '");

      sb.Append(textBox1.Text);

      sb.Append("';");

      string zsb = sb.ToString();


      OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;DataSource=C:\\Documents and Settings\\Jarek\\Pulpit\\Jarek\\baza.sdf");


      con.Open();


      OleDbCommand dodaj = new OleDbCommand(zsb, con);

      OleDbDataAdapter AdapterKlientow = new OleDbDataAdapter(dodaj);


      dataSet1.Clear(); // wyczyszczenie wyników poprzedniego zapytania

      AdapterKlientow.Fill(dataSet1, "Zwierzak");

      dataGridView1.DataSource = dataSet1.Tables["Zwierzak"];      con.Close();

PS. Posługuje się C# i SQL

Może ewentualnie jakieś inne rozwiązanie? Potrzebuje po prostu możliwości odczytu i zapisu z i do bazy danych.

tutaj masz jeden przykładów jak połączyć się z bazą danych

http://www.java2s.com/Tutorial/CSharp/0 … nstate.htm

Ogólnie to tak: baza danych to nie plik tylko (pewien komputer) serwer z uruchioną odpowiednią aplikacją bazodanową ( nie wiem czy ubrałem to w odpowiednie słowa) - chodzi o to że jako source podaje się się np localhost kiedy ta aplikacja jest uruchomiona na tej samej maszynie.

Dzięki. Już wiem o co chodzi :slight_smile: , ale i to nie pomaga. Mam już MySQL na XAMPie, ale dalej nie bardzo potrafię to skonfigurować. Chodzi mi o połączenie z bazą i funkcje edycji.

To w końcu z jakiej bazy danych korzystasz? Bo jeśli jakieś niewspieranej domyślnie przez .NET to lepiej ściągnąć do niej dedykowany sterownik.

Baza MySQL, z XAMPPa

kawałek kodu (mój własny) program w c# baza mysql:

using MySql.Data.MySqlClient;

......


      string host = "localhost";

      string database = "db";

      string user = "root";

      string password = "";      string strProvider = "Data Source=" + host + ";Database=" + database + ";User ID=" + user + ";Password=" + password;

      try

      {

        MySqlConnection cnMySQL = new MySqlConnection(strProvider);

        cnMySQL.Open();

        MySqlCommand cmdMySQL = cnMySQL.CreateCommand();

        cmdMySQL.CommandText = "SELECT * FROM table";

        MySqlDataReader reader;

          reader = cmdMySQL.ExecuteReader();


        while (reader.Read())

          {

            .....

          }

        reader.Close();

      cnMySQL.Close();

      }

      catch (Exception e)

      {

        Console.WriteLine(e.ToString());

      }

potrzebujesz jeszcze mysql provider http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/

A jak to dorzucić do projektu ? Nie wiem, bo z bazami dopiero zaczynam :o

Jeśli robisz to visual studio to w panelu Solution Explorer musisz dodać References i tam wyszukujesz provider do Mysql

Problem rozwiązany. Dzięki.

Zastanawia mnie tylko jedna rzecz.

-Czy Net jest aż tak bardzo niedopracowany? Dlaczego nie można połączyć się z bazą bez dodatków ?

Bo każda baza danych jest inna, inaczej do niej się “dobiera”.

Chmmmm. Ok połączyłem się. I teraz mam inny problem. W Visual C# nie mogę skonfigurować połączenia. Jak wyświetlić informacje z konkretnej tablicy ?

rozumiem że masz połączenie tylko nie masz wyświetlania zawartości zapytania.

Więc tak to się robi:

while (reader.Read())

    {


        for (int i= 0;i
                Console.WriteLine( reader.GetValue(i).ToString()) ;


    }

To też, ale nie do końca o to mi chodzi…

Mam dataGirdViev i chcę edytować tam tą bazę :slight_smile:

http://social.msdn.microsoft.com/forums … 104e677692

może to ci coś podpowie

Dobra. To jeszcze jak to zapisać po edycji ? :slight_smile: Cały czas działam na otwartej bazie danych. Chodzi mi o aktualizacje tej bazy, na postawie tego, co wpiszę w dataGirdView1.