Wczytywanie plików PHP


(Januszstaraszek) #1

(Pavobe Reg) #2

Użyj funkcji include(), cały kod powinien przejść przez parser PHP - wszystko zadziała.


(Januszstaraszek) #3

Wielkie dzięki:)