Wczytywanie wiadomości z facebooka kod Python


(Adam Fraczkowski) #1

Jak poprawić ten kod ponieważ po wyświetleniu wiadomości na facebooku już jej nie wyświetla

chodzi mi o to żeby po odczytaniu wiadomości dalej była widoczna w tym programie

import os,time,sys
from facepy import GraphAPI
from facepy import exceptions
#Facebook app id and secret from https://developers.facebook.com/tools/explorer
LONG_LIVE_ACCESS_TOKEN = 'token' #kod token z facebooka
APP_ID = 'xxxxx' 
SECRET_KEY = 'yyyyy'

def get_message_body(message_list):

  """ Function to get the message or message body."""

  return message_list['snippet']

def pretty_print(message_list):

  """ Function which prints the o/p in a specified format."""
  for message in message_list:
		fblog=get_message_body(message)
		print fblog
graph = GraphAPI(LONG_LIVE_ACCESS_TOKEN)

try:
  json_output = graph.fql(
    "SELECT snippet, snippet_author, recipients FROM thread WHERE folder_id = 0 and unread != 0")
except exceptions.OAuthError as e:
  print e.message
  sys.exit(0)
message_list = json_output['data']
pretty_print(message_list)

(Ryan) #2

Czy możesz jeszcze raz sformułować pytanie?

“Ostatnią a nie najnowszą” jest równie niezrozumiałe co “najnowszą przed wyświetleniem jej”. Zestawione razem z kolei całkowicie uniemożliwiają zrozumienie Twojego problemu.