[Webspell] Błąd przy wejściu w admin

Otóż męcze się z tym webspellem już z 5 dni. Miałem webspella 4.1.x to wszystko działało mam teraz 4.2.2a PL i już nie działa. Przejdę do sedna. Nie mogę się zalogować na admina bo wyskakuje błąd

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.


Please contact the server administrator, webmaster@silentum.xaa.pl and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.


More information about this error may be available in the server error log.


Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Już czytałem wiele na googlach i innych portalach że należy ustawić chmody itd. tylko że posiadam strone na hostingu proserwer (xaa), a tam są już ustawione automatycznie chmody i dalej nie działa więc w czym problem?

Dodane 22.03.2011 (Wt) 20:30

Proszę o pomoc!

Dodane 23.03.2011 (Śr) 18:57

:frowning: :expressionless: