Wersja programu - jak sprawdzić


(Qba Lukaszczyk) #1

Witam! Jak mogę sprawdzić wersję programu w systemie opartym na Linuks? Np. jaką posiadam wersję GIMPa lub jaką wersję QT.

Pozdrawiam!


(Sawyer47) #2

There's more than one way to do it:

1) Sposób nieuniwersalny, ale bardzo wiele programów przyjmuje opcję -v lub --version, wystarczy w terminalu wpisać

NAZWA_PROGRAMU -v

lub

NAZWA_PROGRAMU --version

Np. u mnie dla gimpa

gimp --version

daje

Edytor obrazów GIMP wersja 2.6.10

2) Sprawdzić w menedżerze pakietów – to też nieuniwersalne, bo zależy to jaki masz menedżer pakietów. Ja używam APT-a, więc u mnie to:

apt-cache showpkg gimp

daje

Package: gimp

Versions: 

2.6.10-1ubuntu3.1 (...)

3) Jeśli program ma interfejs graficzny, zapewne ma też tam opcję pokazującą wersję. Zwyczajowo jest to Pomoc → O programie


(Qba Lukaszczyk) #3

Dzięki! Do zamknięcia.