Wersja Windowsa na Pulpicie

W prawym dolnym rogu pulpitu można umieścić numer wersji Windows.

Tak jak jest to a raczej było do tej pory w windows longhorn

należy wejśc w start, uruchom, wpisać regedit, przejść do HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop. Teraz należy utworzyć nową wartość ciągu, o nazwie : PaintDesktopVersion i ustawić jej wartość na 1. Zmiany będą widoczne dopiero po restarcie.

Jeśli już mamy taka wartośc o nazwie PaintDeskopVersion zmieniamy jej wartośc tylko na 1.

Jeśli znudziło nam sie patrzenie na wersję windowsa , robimy tak samo tylko zmieniamy wartośc na 0, .

Za kazdym razem musimy zrestartować komputer aby zmainy zostały wprowadzone :slight_smile: