Wewnętrzny błąd działania Ubuntu 20.10

O co chodzi? Jakiś bug, czy coś się sypie? Ja mam tego Linux’a zainstalowanego obok Windowsa 10 20H2.

Może być zarówno błąd jak i efekt niepełnej aktualizacji systemu. Co pokaże drugie polecenie?

sudo su -
apt-get update && apt-get -s dist-upgrade

Dostałem to:

Stary:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease
Pobieranie:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease [110 kB]
Stary:3 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease
Stary:4 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-backports InRelease
Pobrano 110 kB w 1s (153 kB/s)
Czytanie list pakietów… Gotowe
Czytanie list pakietów… Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie… Gotowe
Obliczanie aktualizacji… Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
linux-headers-5.8.0-36 linux-headers-5.8.0-36-generic
linux-image-5.8.0-36-generic linux-modules-5.8.0-36-generic
linux-modules-extra-5.8.0-36-generic
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
firefox-locale-en firefox-locale-pl libegl-mesa0 libgbm1 libgbm1:i386
libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-dri:i386 libglapi-mesa libglapi-mesa:i386
libglx-mesa0 libglx-mesa0:i386 libnvidia-cfg1-450 libnvidia-common-450
libnvidia-compute-450 libnvidia-compute-450:i386 libnvidia-decode-450
libnvidia-decode-450:i386 libnvidia-encode-450 libnvidia-encode-450:i386
libnvidia-extra-450 libnvidia-fbc1-450 libnvidia-fbc1-450:i386
libnvidia-gl-450 libnvidia-gl-450:i386 libnvidia-ifr1-450
libnvidia-ifr1-450:i386 libopenjp2-7 libopenjp2-7:i386 libosmesa6
libosmesa6:i386 libxatracker2 linux-generic linux-headers-generic
linux-image-generic linux-libc-dev mesa-va-drivers mesa-va-drivers:i386
mesa-vdpau-drivers mesa-vdpau-drivers:i386 mesa-vulkan-drivers
mesa-vulkan-drivers:i386 nvidia-compute-utils-450 nvidia-dkms-450
nvidia-driver-440 nvidia-driver-450 nvidia-kernel-common-450
nvidia-kernel-source-450 nvidia-utils-450 tzdata
xserver-xorg-video-nvidia-450
50 aktualizowanych, 5 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Inst tzdata [2020d-1ubuntu1] (2020f-0ubuntu0.20.10 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [all])
Inst firefox-locale-en [84.0.1+build1-0ubuntu0.20.10.1] (84.0.2+build1-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst firefox-locale-pl [84.0.1+build1-0ubuntu0.20.10.1] (84.0.2+build1-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst libegl-mesa0 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libgbm1 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libgbm1:amd64 on libgbm1:i386] [libgbm1:i386 on libgbm1:amd64] [libgbm1:i386 ]
Inst libgbm1:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst libosmesa6:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) [libosmesa6:amd64 on libosmesa6:i386] [libosmesa6:i386 on libosmesa6:amd64] [libosmesa6:amd64 ]
Inst libosmesa6 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libgl1-mesa-dri [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libgl1-mesa-dri:amd64 on libgl1-mesa-dri:i386] [libgl1-mesa-dri:i386 on libgl1-mesa-dri:amd64] [libgl1-mesa-dri:i386 ]
Inst libgl1-mesa-dri:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst libglx-mesa0:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) [libglx-mesa0:amd64 on libglx-mesa0:i386] [libglx-mesa0:i386 on libglx-mesa0:amd64] [libglx-mesa0:amd64 ]
Inst libglx-mesa0 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libglapi-mesa [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libglapi-mesa:amd64 on libglapi-mesa:i386] [libglapi-mesa:i386 on libglapi-mesa:amd64] [libglapi-mesa:i386 ]
Inst libglapi-mesa:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Inst nvidia-driver-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libnvidia-extra-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libnvidia-common-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [all]) []
Inst libnvidia-gl-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libnvidia-gl-450:amd64 on libnvidia-gl-450:i386] [libnvidia-gl-450:i386 on libnvidia-gl-450:amd64] [libnvidia-gl-450:i386 ]
Inst libnvidia-gl-450:i386 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst nvidia-dkms-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst nvidia-kernel-source-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst nvidia-kernel-common-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libnvidia-decode-450:i386 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) [libnvidia-decode-450:amd64 on libnvidia-decode-450:i386] [libnvidia-decode-450:i386 on libnvidia-decode-450:amd64] [libnvidia-decode-450:amd64 ]
Inst libnvidia-decode-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libnvidia-compute-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libnvidia-compute-450:amd64 on libnvidia-compute-450:i386] [libnvidia-compute-450:i386 on libnvidia-compute-450:amd64] [libnvidia-compute-450:i386 ]
Inst libnvidia-compute-450:i386 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst nvidia-compute-utils-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libnvidia-encode-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libnvidia-encode-450:amd64 on libnvidia-encode-450:i386] [libnvidia-encode-450:i386 on libnvidia-encode-450:amd64] [libnvidia-encode-450:i386 ]
Inst libnvidia-encode-450:i386 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst nvidia-utils-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst xserver-xorg-video-nvidia-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) []
Inst libnvidia-ifr1-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libnvidia-ifr1-450:amd64 on libnvidia-ifr1-450:i386] [libnvidia-ifr1-450:i386 on libnvidia-ifr1-450:amd64] [libnvidia-ifr1-450:i386 ]
Inst libnvidia-ifr1-450:i386 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst libnvidia-fbc1-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [libnvidia-fbc1-450:amd64 on libnvidia-fbc1-450:i386] [libnvidia-fbc1-450:i386 on libnvidia-fbc1-450:amd64] [libnvidia-fbc1-450:i386 ]
Inst libnvidia-fbc1-450:i386 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) []
Inst libnvidia-cfg1-450 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Inst libxatracker2 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Inst linux-modules-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst linux-image-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst linux-modules-extra-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst linux-generic [5.8.0.34.39] (5.8.0.36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64]) []
Inst linux-image-generic [5.8.0.34.39] (5.8.0.36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64]) []
Inst linux-headers-5.8.0-36 (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [all]) []
Inst linux-headers-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64]) []
Inst linux-headers-generic [5.8.0.34.39] (5.8.0.36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst linux-libc-dev [5.8.0-34.37] (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Inst mesa-va-drivers:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386]) [mesa-va-drivers:amd64 on mesa-va-drivers:i386] [mesa-va-drivers:i386 on mesa-va-drivers:amd64] [mesa-va-drivers:amd64 ]
Inst mesa-va-drivers [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Inst mesa-vdpau-drivers [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [mesa-vdpau-drivers:amd64 on mesa-vdpau-drivers:i386] [mesa-vdpau-drivers:i386 on mesa-vdpau-drivers:amd64] [mesa-vdpau-drivers:i386 ]
Inst mesa-vdpau-drivers:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Inst mesa-vulkan-drivers [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64]) [mesa-vulkan-drivers:amd64 on mesa-vulkan-drivers:i386] [mesa-vulkan-drivers:i386 on mesa-vulkan-drivers:amd64] [mesa-vulkan-drivers:i386 ]
Inst mesa-vulkan-drivers:i386 [20.2.1-1] (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Inst nvidia-driver-440 [450.80.02-0ubuntu1] (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Inst libopenjp2-7 [2.3.1-1ubuntu4] (2.3.1-1ubuntu4.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64]) [libopenjp2-7:amd64 on libopenjp2-7:i386] [libopenjp2-7:i386 on libopenjp2-7:amd64] [libopenjp2-7:i386 ]
Inst libopenjp2-7:i386 [2.3.1-1ubuntu4] (2.3.1-1ubuntu4.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [i386])
Conf tzdata (2020f-0ubuntu0.20.10 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [all])
Conf firefox-locale-en (84.0.2+build1-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf firefox-locale-pl (84.0.2+build1-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf libegl-mesa0 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libgbm1 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libgbm1:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libosmesa6:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libosmesa6 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libgl1-mesa-dri (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libgl1-mesa-dri:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libglx-mesa0:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libglx-mesa0 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libglapi-mesa (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libglapi-mesa:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf nvidia-driver-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-extra-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-common-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [all])
Conf libnvidia-gl-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-gl-450:i386 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf nvidia-dkms-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf nvidia-kernel-source-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf nvidia-kernel-common-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-decode-450:i386 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libnvidia-decode-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-compute-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-compute-450:i386 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf nvidia-compute-utils-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-encode-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-encode-450:i386 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf nvidia-utils-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf xserver-xorg-video-nvidia-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-ifr1-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-ifr1-450:i386 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libnvidia-fbc1-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libnvidia-fbc1-450:i386 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf libnvidia-cfg1-450 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libxatracker2 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf linux-modules-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-image-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-modules-extra-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-generic (5.8.0.36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-image-generic (5.8.0.36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-headers-5.8.0-36 (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [all])
Conf linux-headers-5.8.0-36-generic (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-headers-generic (5.8.0.36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf linux-libc-dev (5.8.0-36.40 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf mesa-va-drivers:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf mesa-va-drivers (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf mesa-vdpau-drivers (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf mesa-vdpau-drivers:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf mesa-vulkan-drivers (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf mesa-vulkan-drivers:i386 (20.2.6-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [i386])
Conf nvidia-driver-440 (450.102.04-0ubuntu0.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates [amd64])
Conf libopenjp2-7 (2.3.1-1ubuntu4.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [amd64])
Conf libopenjp2-7:i386 (2.3.1-1ubuntu4.20.10.1 Ubuntu:20.10/groovy-updates, Ubuntu:20.10/groovy-security [i386])

Graficzny menedżer aktualizacji też pokazuje, że aktualizacje są dostępne czy zgłasza, że wszystko jest aktualne?

Tak czy inaczej, zaktualizuj. Dla pewności z terminala.

Wpisałem:

sudo apt-get dist-upgrade

…i zaktualizowałem. Zobaczymy.

Zrestartuj i pokaż wynik komendy:

sudo journalctl -q -b -p 4
grep -E 'WW|EE' /var/log/Xorg.0.log

W pliku ~/.xsession-errors są jakieś wpisy?

1lajk

Wynik pierwszej komendy:

sty 10 11:48:31 phanteks kernel: efi: memattr: Entry attributes invalid: RO and>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 1.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #2
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 2.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #3
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 3.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #4
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 4.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #5
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 5.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #6
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 6.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #7
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 7.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #8
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 8.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #9
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 9.55 No irq handler for ve>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #10
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: __common_interrupt: 10.55 No irq handler for v>
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: #11 #12 #13 #14 #15
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: Initramfs unpacking failed: Decoding failed
sty 10 11:48:31 phanteks kernel: PPR X2APIC NX GT IA GA PC GA_vAPIC
lines 1-23

…i drugiej:

(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 8.462] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 8.462] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/100dpi/” does not exist.
[ 8.462] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/75dpi/” does not exist.
[ 8.462] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/100dpi” does not exist.
[ 8.462] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/75dpi” does not exist.
[ 8.711] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 8.711] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 9.957] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER

Zawartość pliku ~/.xsession-errors:
plik jest pusty

Hej, co wynika z tych danych?

Nic specjalnego tu nie ma jeśli chodzi o błędy. Możesz przejrzeć wyniki / poszukać informacji na temat No irq handler for vector, ogólne:
https://tinyurl.com/y5zpdlb7
Tu masz litanię na 3 strony :smiley:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=256227 .

W tym poście masz info, że komuś tam pomógł update BIOS, ale nie wiem czy warto się w to bawić:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1947839#p1947839 .

W logach innych blędów nie ma, więc jeśli nie zauważasz jakichś dodatkowych problemów to nie ma się czym przejmować.

Ok dzięki