Węzly na km w C#


(Piotrswiniarski87) #1

witam, tak sobie czytam o C# i postanowiłem napisać programik, który by obliczał wezły na kilometry

i o to co stworzyłem, co o tym myślicie??

using System ;


class Zamiana {public static void Main() 

{


Console.WriteLine(„Program obliczający węzły na kilometry ");double a 

const double b=1,852;

double wynik;

Console.WriteLine(„Podaj dlugosc w wezlach!!");

a=Console.ReadLine();

wynik= a * b;

Console.Writeline(„a wezlow to =„ + wynik kilometrów);


}

(Adrian Bakowski) #2

Rozumiem, że masz problem z odpaleniem tego kodu. Moje poprawki to:

 1. przy wartościach z przecinkiem wpisujesz kropkę

 2. żeby przypisać wartość pobraną z konsoli do zmiennej typu double należy ją sparsować (double.Parse)

 3. przy wypisywaniu w konsoli podajesz najpierw cały tekst z zaznaczonym miejscem na zmienne, a dopiero poźniej zmienne.

Poprawny kod to:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;


namespace programik

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {


Console.WriteLine("Program obliczający węzły na kilometry ");

double a;

const double b=1.852;

double wynik;

Console.WriteLine("Podaj dlugosc w wezlach!!");

a=double.Parse(Console.ReadLine());

wynik= a * b;

Console.WriteLine("{0} wezlow to = {1} km",a,wynik);

     }

  }

}

(somekind) #3

To nie Pascal, nie trzeba zmiennych deklarować na początku.

using System;


namespace Zmiana

{

  class Zmiana

  {

    static void Main(string[] args)

    {

      Console.WriteLine("Program przeliczający węzły na kilometry ");

      Console.WriteLine("Podaj długość w węzłach!!");

      double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(a + " węzłów to " + a * 1.852 + " kilometrów");

      //druga wersja

      //Console.WriteLine("{0} węzłów to {1} kilomoetrów", a, a * 1.852);

    }

  }

}

(Piotrswiniarski87) #4

ok, dzięki na odpowiedzi.

A jak teraz bym chciał zrobić, żeby mieć wybór czy chce zamienić węzły na kilometry lub kilometry na węzły

to jakiej instrukcji powinienem użyć??


(Adrian Bakowski) #5

Proponuję użyć instrukcji switch-case będzie chyba najwygodniej np:

int a = int.parse(console.WriteLine());

switch (a)

{

case 1:

{

//instrukcje po wyborze 1

break;

}

case 2:

{

//instrukcje po wyborze 2

break;

}

//itd

default:

//instrukcja która wykona się domyślnie

}

(Piotrswiniarski87) #6

kurcze jakoś nie mogę sobie poradzić z tym switchem, nie za bardzo wiem gdzie mam go napisać.


(Adrian Bakowski) #7
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;


namespace programik

{

  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {


      Console.WriteLine("Program obliczający węzły na kilometry ");

      double a;

      const double b = 1.852;

      double wynik;

      Console.WriteLine("Co chcesz na co przeliczyć? \n 1 - węzły -> kilometry \n 2 - kilometry na węzły");

      int x = int.Parse(Console.ReadLine());

      switch (x)

      {

        case 1:

          {

            Console.WriteLine("Podaj dlugosc w wezlach!!");

            a = double.Parse(Console.ReadLine());

            wynik = a * b;

            Console.WriteLine("{0} wezlow to = {1} km", a, wynik);

            break;

          }

        case 2:

          {

            Console.WriteLine("Podaj dlugosc w kilometrach!!");

            a = double.Parse(Console.ReadLine());

            wynik = a / b;

            Console.WriteLine("{0} kilometrów to = {1} węzłów", a, wynik);

            break;

          }

        default:

          {

            Console.WriteLine("Nie wybrałeś poprawnej opcji");

          }

      }

    }

  }

}

Oto przykładowe zastosowanie funkcji switch