wFirma problem ze skryptem


(northwest) #1

Witam serdecznie,

Ściągnąłem sobie skrypt ze strony wFirma.pl do fakturowania (i wysyłania faktury na maila). Mam problem z uruchomieniem go :confused: gdy próbuję go uruchomić skrypt twierdzi że nie ma danych (a są podane). Wiecie może dlaczego?

Kod wygląda tak:

<?php

$C = new SoapClient(null, array(

  'uri' => "http://api.wfirma.pl/",

  'location' => "http://api.wfirma.pl",

  'trace' => 1,

));


$r = $C->login('demo','demo');

if ($r['status'] == 'OK') {

  $sid = $r['response'];

  // tutaj wywołanie innych metod ...

} else {

  echo "Wystąpił błąd: {$r['status']}: {$r['response']}";

}

$invoiceHeader = array( 


  'date' => '2009-01-01', // data wystawienia, format (YYYY-MM-DD)


  'disposaldate' => '2009-01-01', // data sprzedaży, format (YYYY-MM-DD)


  'paymentdate' => '2009-01-15', // termin płatności, format (YYYY-MM-DD)


  'paymentmethod' => 'transfer', // metoda płatności, możliwe wartości to cash, 

                    // transfer i compensation


  'paid' => 0, // opcjonalna flaga 0/1 czy faktura została

                    // opłacona w całości, 0 jest wartością domyślną


  'description' => 'Tutaj moje uwagi', // opcjonalne uwagi na fakturze, (max.320 znaków)


  'auto_send' => '0', // opcjonalna flaga 0/1 czy wysłać fakturę na

                    // adres email kontrahenta, 

                    // domyślna wartość to 0


  'lump' => 'rate20', // opcjonalna stawka ryczałtu dla korzystających 

                    // z pakietu Księgowość Premium, 

                    // możliwe wartości to: rate 20

                    // rate17, rate8_5, rate5_5, rate3, 

                    // domyślna wartość, jeżeli nie zostanie

                    // podana, to rate20


  'tax_evaluation_method' => 'netto', // określenie metody naliczania cen na fakturze, 

                    // ceny w pozycjach faktury pozycji podawane

                    // netto lub brutto, 

                    // domyślna wartość to netto
  'type' => 'normal', // opcjonalnie type faktury, możliwe wartości:

                    // normal - faktura VAT (wartość domyślna)

                    // proforma - faktura proforma

);


// dane nabywcy

$contractorDetails = array( 

  "name" => "Jan Kowalski", // nazwa pełna kontrahenta


  "nip" => "1231231212", // NIP kontrahenta, bez spacji i kresek


  "street" => "Kwiatowa 5", // Ulica, nr domu i lokalu


  'zip' => '59-413', // kod pocztowy


  'city' => 'Wrocław', // miejscowość


  'email' => 'jan@kowalski-test.com',// opcjonalnie adres email


  'add' => 1 // flaga 0/1 czy dopisać kontrahenta do katalogu

                    // (dopasowanie po NIP, jeśli taki kontrahent

                    // już jest to nie zostanie 

                    // dodany ani zaktualizowany) 

);


// pozycje towarów i usług na fakturze

$invoiceContents = array(

  array(    

    'name' => 'Mysz komputerowa', // nazwa towaru, max. 1024 znaki


    'price' => '35,12', // cenna netto lub brutto w zależności 

                    // od ustawienia tax_evaluation_method w

                    // invoiceHeader, format NUMERIC(15,2)


    'unit' => 'szt.', // jednostka, max 64 znaki


    'count' => '1', // ilość towaru lub usługi, format NUMERIC(15,4) 

                    // max. 15 cyfr i dwie cyfry po przecniku


    'vatcode' => '22', // opcjonalnie stawka VAT, 

                    // możliwe wartości to

                    // 22, 7, 3, 0, WDT, EXP, NP, ZW, 

                    // domyślna wartość: 22


    'classification' => '', // opcjonalnie kod PKWiU dla obniżonych 

                    // stawek VAT


    'discount' => '25,00' // opcjonalnie rabat w pozycji faktury, 

                    // format NUMERIC(2,2)

  ) 

);// zmienne $sid, $invoiceHeader i $contractorDetails i $invoiceContents z poprzednich przykładów


// wystawienie faktury

$r = $C->addInvoice($sid, $invoiceHeader, $contactorDetails, $invoiceContents);


if ($r['status']=='OK') {

  $invoice_id = $r['response'];

  $id_faktury = $r['object_id']; 

  // id faktury mozna wykorzystac np do wysyłania 

  // faktury na email lub pobrania PDF z fakturą

  // (patrz metody sendInvoice() i downloadInvoice())

} else {

  // coś poszło nie tak

  print_r($r['status']);

  print_r($r['response']);

}  // $sid - id sesji zwrócony przez metodę login()

// $invoice_id - ID faktury zwrócony przez metodę addInvoice();


// dodatkowe ustawienia (opcjonalne)

$options = array(

  'page' => 'invoice', // którą stronę faktury załączyć, możliwe wartości to:

                  // invoice - oryginał

                  // invoicecopy - kopia

                  // all - wszystkie, wartość domyślna


  'leaflet' => 0, // flaga 0/1 czy dołączyć druczek przelewu

                  // działa tylko dla metody płatności przelew, 

                  // domyślnie 0


  'duplicate' => 0, // flaga 0/1 czy nadrukować słowo duplikat 

                  // z aktualną datą, 

                  // domyślnie 0

);// generujemy plik PDF z wydrukiem

$response = $C->sendInvoice($sid, $invoice_id, $option);


if ($r['status'] == 'OK') {

  // w odpowiedzi przychodzi URL do pliku PDF, URL jest ważny przez 10 minut

  $url_pliku_pdf = $r['response'];

} else {

  // coś poszło nie tak

  switch ($r['status']) {

    case 'ERR':

      echo "Nieprawidłowwy ID faktury";

      break;

    case 'FATAL_ERROR':

      echo "Błąd usługi - skontaktuj się z administratorem";

      break;

  }

}// $sid - id sesji zwrócony przez metodę login()

// $invoice_id - ID faktury zwrócony przez metodę addInvoice();


// dodatkowe ustawienia (opcjonalne)

$options = array(

  'subject' => 'Wystawiono fakturę', 

                  // Temat wiadomości email, domyślnie 'Faktura od NAZWA_FIRMY'


  'page' => 'invoice', // którą stronę faktury załączyć, możliwe wartości to:

                  // invoice - oryginał

                  // invoicecopy - kopia

                  // all - wszystkie, wartość domyślna


  'leaflet' => 0, // flaga 0/1 czy dołączyć druczek przelewu

                  // działa tylko dla metody płatności przelew, 

                  // domyślnie 0


  'duplicate' => 0, // flaga 0/1 czy nadrukować słowo duplikat 

                  // z aktualną datą, 

                  // domyślnie 0


  'cc' => '', // opcjonalnie adres email DW

  'bcc' => '', // opcjonalnie adres email UDW


  'body' => 'Przesyłam fakturę. Pozdrowienia'

                  // treść wiadomości email, jeśli nie będzie wpisana to 

                  // zostanie użyta treść zdefiniowana w ustawieniach firmy

);


$response = $C->sendInvoice($sid, $invoice_id, 'spam@mediait.pl');


switch ($r['response']) {

  case 'OK': // faktura wysłana

    break;

  case 'ERR': // nie ma takiej faktury, sprawdź $invoice_id

    break;

  case 'FATAL_ERROR': // coś poszło nie tak - skontaktuj się z nami

    break;

}


$C->logout($sid);

Skrypt nie wykrywa danych... Widzicie jakiś błąd?

Northwest


(Sitemaster) #2

Co konkretnie wyświetla? może wklej te komunikaty tutaj.

-na końcu brakuje ?>

-czy masz włączone rozszerzenie SOAP ?


(northwest) #3

to co podałem to jest cały plik php - więc jak coś to można go uruchomić...

Array ( [name] => Pole nie może być puste [street] => Pole nie może być puste [zip] => Pole nie może być puste [city] => Pole nie może być puste ) [invoiceContents] => Array ( ) )

http://wfirma.pl/artykul/api-interfejs-dla-programistow - przykład brałem z tego


(Sitemaster) #4

Tamten kod zawierał liczne błędy. Po paru poprawkach, oczyszczony z komentarzy ...i wygląda, że działa:

<?php

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');


$C = new SoapClient(null, array(

  'uri' => 'http://api.wfirma.pl/',

  'location' => 'http://api.wfirma.pl',

  'trace' => 1,

));


$r = $C->login('demo','demo');

if ($r['status'] == 'OK') $sid = $r['response'];

else echo "Wystąpił błąd: {$r['status']}: {$r['response']}";


$invoiceHeader = array( 

'date' => '2010-02-02',

'disposaldate' => '2009-01-01',

'paymentdate' => '2009-01-15',

'paymentmethod' => 'transfer',

'paid' => 0,

'description' => 'Tutaj moje uwagi',

'auto_send' => '0',

'lump' => 'rate20',               

'tax_evaluation_method' => 'netto',                    

'type' => 'normal'

);$contractorDetails = array( 

'name' => 'Jan Kowalski',

'nip' => '1231231212',

'street' => 'Kwiatowa 5',

'zip' => '59-413',

'city' => 'Wrocław',

'email' => 'jan@kowalski-test.com', 

'add' => 1

);


$invoiceContents = array(

array(

'name' => 'Mysz komputerowa',

'price' => '35,12',

'unit' => 'szt.',

'count' => '1',

'vatcode' => '22',

'classification' => '',

'discount' => '25,00'

)

);


$r = $C->addInvoice($sid, $invoiceHeader, $contractorDetails, $invoiceContents);


if ($r['status']=='OK') {

  $invoice_id = $r['response'];

  $id_faktury = $r['object_id']; 

  // patrz metody sendInvoice() i downloadInvoice()

//downloadInvoice();

} else {

  print_r($r['status']);

  print_r($r['response']);

}  $options = array(

'page' => 'invoice',          

'leaflet' => 0,  

'duplicate' => 0

);


if(isset($invoice_id)){

$response = $C->sendInvoice($sid, $invoice_id, $options);


if ($r['status'] == 'OK') $url_pliku_pdf = $r['response'];

else switch ($r['status']) {

    case 'ERR':

      echo 'Nieprawidłowwy ID faktury';

      break;

    case 'FATAL_ERROR':

      echo 'Błąd usługi - skontaktuj się z administratorem';

      break;

}$options = array(

'subject' => 'Wystawiono fakturę',

'page' => 'invoice',

'leaflet' => 0,

'duplicate' => 0,

'cc' => '',

'bcc' => '',

'body' => 'Przesyłam fakturę. Pozdrowienia'

);


$response = $C->sendInvoice($sid, $invoice_id, 'spam@mediait.pl');


switch ($r['response']) {

  case 'OK':

    break;

  case 'ERR': 

    break;

  case 'FATAL_ERROR':

    break;

}


}


$C->logout($sid);


?>

ps. kodowanie pliku ustaw na UTF-8 bez BOM


(Adam Rostoczynski) #5

dzieki za wytropienie bledow, dokumentacje na stronie poprawimy

Pozdrawiam

AR