Wiadomość dla współużytkownika peceta

Za pomocą tego poradnika możemy coś zakomunikować wpółużytkownikowi komputera. Wiadomość taka zostanie wyświetlona w momencie logowania się innej osoby.

  1. Wciskamy skrót klawiszowy Logo Windows+R i w oknie wpisujemy regedit. Klikamy OK.

  2. W oknie Edytora rejestru odnajdujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon.

  3. Po prawej stronie edytora odnajdujemy wartość LegalNoticeText. Klikamy na nią dwukrotnie.

  4. W oknie Edytowanie ciągu , w polu Dane wartości wpisujemy komunikat, jaki ma się wyświetlać podczas logowania. Klikamy OK.

  5. W analogiczny sposób odnajdujemy wartość o nazwie LegalNoticeCaption. Klikamy na nią dwukrotnie.

  6. W oknie Edytowanie ciągu , w polu Dane wartości wpisujemy tytuł okna komunikatu. Klikamy na OK.

  7. Aby sprawdzić skuteczność triku, zamykamy edytor i wylogowujemy się z systemu. Podczas ponownego logowania powinien pojawić się na ekranie ustawiony przez nas komunikat.

Można też tak:

\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Opcje zabezpieczeń\

Logowanie interakcyjne: tytuł komunikatu dla użytkowników próbujących się zalogować

Logowanie interakcyjne: tekst komunikatu dla użytkowników próbujących się zalogować

Albo jak 2 konto jest zalogowano wduszamy Ctrl+alt+del

dajemy na zakładkę użytkownicy, klikamy nazwę użytkownika do którego chcemy wysłać wiadomość

i wpisujemy treść