Widget z temperaturą procesora na panel KDE

Można w KDE uzyskać taki panel z temperaturami, obrotami wiatraków i zużyciem RAM, sieci?
Ten panel jest na Mate, pod KDE znalazłem, ale nie są takie dobre i komputer uruchamia się z wyłączonym takim widgetem.