Widoczne warny pod avatarem


(Dziulty) #1

Jak zrobić w systemie vBulletin widoczną liczbę ostrzeżen pod avatarem użytkownika? Dokładnie w Infraction system warning

Za pomoc (+)