Widok ikon - lista


(Pyra20) #1

czy da się zrobić tak, aby w wszystkich folderach miec ustawiony widok ikon na liste a nie musiał wchodzićdo do każdego folderu i tam ręcznie tego ustawiać bo to czasochłonne :expressionless:


(kosior6) #2

Ustawiasz w jakim kolwiek katalogu widok listy i

Narzedzia -> Opcje Folderów-> Widok-> Zastosuj do wszystkich folderów