Wie ktoś co to za program?


(niesporczak) #1

Chodzi mi o możliwość zrobienia animacji ręki i rysowania


(nic ciekawego) #2

https://www.quora.com/How-do-I-create-an-animated-video-that-looks-like-a-hand-drawing-on-a-whiteboard