Wielka prośba o sprawdzenie loga

Witam! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:50:15, on 2006-02-13

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDTCW.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ANTI_TROJ.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\IM_2.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINTEMS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ANTI_TROJ.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\FINDFAST.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\~41D4.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 144.144.144.103

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\SYSTEM\winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\SYSTEM\anti_troj.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [MSDTC] msdtcw -start

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [im_autorn] C:\WINDOWS\SYSTEM\im_2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [key2] C:\WINDOWS\SYSTEM\winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [german.exe] C:\WINDOWS\SYSTEM\wintems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysformat] C:\WINDOWS\SYSTEM\sysformat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [anti_troj] C:\WINDOWS\SYSTEM\anti_troj.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Installer\{00000415-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\misc.exe

Mam do zrobienia stary komputer, strasznie zamula ze wszystkim, na pewno jest w nim pełno niepotrzebnych rzeczy + full wirusów. W mysl zasady “walka do konca, nie format” prosiłbym o pomoc.Dodam ze komp ten ma zainstalowana karte sieciową, radiową do łaczenia się z netem, dlatego nie chce robic formata:).

Z góry dzieki i pozdrawiam! !!

qbon

Czy to cały twój log, wklej całego loga

Już widać że masz kupe śmieci