Wielkość tekstu we flashu

Mam taki kod i gdzie tutaj ustawić w jakiej wielkości się powinien pojawiać tekst:

i = 0;

h_space = 15;

x = 250;

y = 200;

tekst = "ORGANIZACJA W3C";

this.onEnterFrame = function() {

	this.attachMovie("literka", "lt"+i, i);

	var clip = this["lt"+i];

	clip.txt = tekst.substr(i, 1);

	clip.x = i*h_space+x;

	clip.y = y;

	clip._x = clip.x+(random(100)-50);

	clip._y = clip.y+(random(100)-50);

	clip._xscale = random(700)+100;

	clip._yscale = random(700)+100;

	clip._rotation = random(220)+50;

	clip.speed = 4;

	clip._alpha = 0;

	clip.onEnterFrame = function() {

		var sa = (100-this._alpha)/this.speed;

		var sx = (this._x-this.x)/this.speed;

		var sy = (this._y-this.y)/this.speed;

		var ssx = (this._xscale-100)/this.speed;

		var ssy = (this._yscale-100)/this.speed;

		var sr = (this._rotation)/this.speed;

		this._alpha += sa;

		this._x -= sx;

		this._y -= sy;

		this._xscale -= ssx;

		this._yscale -= ssy;

		this._rotation -= sr;

	};

	if (i == tekst.length) {

		delete i;

		this.onEnterFrame = undefined;

	}

	i++;

};