Wiersz poleceń - tworzenie plików z nazwami z pliku txt

Daawnooo temu pisałem plik bat i już nie pamiętam jak to zrobić żeby wpisać np w pliku foldery.txt powiedzmy 25 fraz w każdym wierszu fraza i żeby uruchomienie pliku bat stworzyło pliki txt o takich nazwach jak te frazy, ktoś podpowie, albo rzuci gotowym kodem?

FOR /F "delims=~" %f in (FolderList.txt) DO echo.>filename "%f"
Zobacz to, ale nie wiem, czy zadziała, bo dawno plikami bat się nie bawiłem.
Lepiej chyba użyć do tego Powershella. Pliki wsadowe bat to przeszłość. ;p

Get-Content "X:\ścieżka\list.txt" |
  ForEach-Object {
    $dirPath = Join-Path "X:\ścieżka_do_katalogu" $_ 
    New-Item $dirPath -ItemType File
  }