Wiesza się i zamula

Witam.

Jak próbuje sprawdzić czy jakiś program otworzy dany plik i jeśli nie jest to możliwe to często wiesza się (najczęściej wmp i allplayer) a po użyciu niektórych programów np deep burner, diskeeper, convertxtodvd czy norton zamula go po restarcie wszystko mija po naciśnięciu ctrl+alt+de lpojawia się że jest uruchomiony “ech” nie wiem czy tak powinno być wklejam logi do sprawdzenia

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:48:49, on 2006-09-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe

c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\APPS\EmailChecker\ech.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\PrintScreen\PrintScreen.exe

D:\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum Suite\UIWatcher.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

D:\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.exe

D:\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\soffice.BIN

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Documents and Settings\Jacek\Pulpit\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {EC8B84F8-3E94-45C5-9A4B-78B99F54CAA0} - C:\WINDOWS\system32\kbdmon32.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NECHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Apps\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector v2] C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\AutoDetector\monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [EmailChecker] C:\APPS\EmailChecker\ech.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.5] D:\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] D:\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [UIWatcher] D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo UnInstaller Platinum Suite\UIWatcher.exe

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = D:\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = D:\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: OPXPGina - C:\Apps\Softex\OmniPass\opxpgina.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Generic Service for HID Keyboard Input Collections (GenericHidService) - Unknown owner - c:\APPS\HIDSERVICE\HIDSERVICE.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxcf_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lxcfcoms.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Czy można tylko Hijackiem usunąć wpis czy dodatkowo ręcznie plik jeśli tak to jest plik …kbdmon.dll nie ma w nazwie 32 czy to ten sam plik

Nie :!: Ten plik zostawiasz w spokoju :slight_smile:

Ten wpis jest w logu (file missing):

Więc prawdopodobnie go nie ma, ale zaznaczyłem go dla pewności :slight_smile:

Wrzuć nowy log :slight_smile:

Nowy log

Jeste OK :slight_smile:

Dzięki.