WikiMedia API json bez tagów i z polskimi znakami


(look997) #1

Jak ustawić WikiMedia API na json bez tagów i z polskimi znakami?

http://pl.wikipedia.org/w/api.php?forma ... &callback=?