Win 8.1 aktualizacje po odświeżeniu- ostatnia aktualizacja, nigdy


(Mr.x83) #1

Witam to kontynuacja ostatniego problemu po odświeżaniu systemu w aktualizacjach  pomimo ustawienia zalecanych opcji i wielokrotnego ręcznego wyboru Wyszukaj... ciągle wyświetlane jest ostatnia aktualizacja;Nigdy .

Wydaje mi się to podejrzane .


(_nikt79_) #2

Znany problem, niestety nie ma dla niego uniwersalnego rozwiązania.

Najprościej pogodzić się z tym i raz na tydzień zapuścić skrypt w powershellu, który potrafi mimo wszystko wyszukać i zainstalować właściwe aktualizacje.


(KAZDAN63) #3

Mały problem .

Zainstalowane aktualizacje :

WIN+R

%SYSTEMROOT%\EXPLORER.exe SHELL:::{D450A8A1-9568-45C7-9C0E-B4F9FB4537BD}