Win 8 pro po polsku ale nie wszystko


(kp1971) #1

Kupiłem system, zainstalowałem i aktywowałem, wszystko fajnie. Wgrałem wszystkie dostępne poprawki (nawet dziasiaj były dwie). Wpisuje cmd, uruchamia się konsola i wszystko w niej jest po angielsku. U was też tak jest?


(janki111) #2

Tak, ja również konsolę mam po angielsku.


(kp1971) #3

@janki111 Dziękuję za odpowiedź.

Swoją drogą niedoróba straszna. Jest więcej literówek w tłumaczeniu. Mam tylko nadzieję że to porawią.


(Michal Widlak) #4

Ja Wiersz Poleceń mam w PL (Windows 8 Pro with Media Center) x64.


(adolek17) #5

Microsoft Windows [Version 6.2.9200]

© 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ja również wiersz poleceń mam po polsku. Windows 8 Pro x64.


(kp1971) #6

@adolek17 i @gargamel.pce wpiszcie np. słowo help. Czy nadal jest po polsku?


(Michal Widlak) #7

A o to Ci chodzi :slight_smile: Faktycznie na drugim kompie z Vistą mam konsolę w PL.


(kp1971) #8

Wszędzie jest po polsku (XP, Vista, 7) tylko tutaj dali ciała.

Dzięki, teraz wiem że to babol u nich.


(Michal Widlak) #9

Napisałem już w tej sprawie zgłoszenie do supportu Microsoftu. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź.


(kp1971) #10

Daj znać. Dzięki.


(Michal Widlak) #11

Takie oto info otrzymałem z suportu MS:

Reasumując - wiedzą o tym :slight_smile: a my czekamy :slight_smile:


(kp1971) #12

@gargamel.pce

Serdeczne dzięki. No to czekamy. Ciekawe jak długo?


(FadeMind) #13

Wszystkie wyniki poleceń są w języku angielskim:

Microsoft Windows [Version 6.2.9200]

(c) 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\Tomasz>help

For more information on a specific command, type HELP command-name

ASSOC Displays or modifies file extension associations.

ATTRIB Displays or changes file attributes.

BREAK Sets or clears extended CTRL+C checking.

BCDEDIT Sets properties in boot database to control boot loading.

CACLS Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.

CALL Calls one batch program from another.

CD Displays the name of or changes the current directory.

CHCP Displays or sets the active code page number.

CHDIR Displays the name of or changes the current directory.

CHKDSK Checks a disk and displays a status report.

CHKNTFS Displays or modifies the checking of disk at boot time.

CLS Clears the screen.

CMD Starts a new instance of the Windows command interpreter.

COLOR Sets the default console foreground and background colors.

COMP Compares the contents of two files or sets of files.

COMPACT Displays or alters the compression of files on NTFS partitions.

CONVERT Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the

        current drive.

COPY Copies one or more files to another location.

DATE Displays or sets the date.

DEL Deletes one or more files.

DIR Displays a list of files and subdirectories in a directory.

DISKCOMP Compares the contents of two floppy disks.

DISKCOPY Copies the contents of one floppy disk to another.

DISKPART Displays or configures Disk Partition properties.

DOSKEY Edits command lines, recalls Windows commands, and

        creates macros.

DRIVERQUERY Displays current device driver status and properties.

ECHO Displays messages, or turns command echoing on or off.

ENDLOCAL Ends localization of environment changes in a batch file.

ERASE Deletes one or more files.

EXIT Quits the CMD.EXE program (command interpreter).

FC Compares two files or sets of files, and displays the

        differences between them.

FIND Searches for a text string in a file or files.

FINDSTR Searches for strings in files.

FOR Runs a specified command for each file in a set of files.

FORMAT Formats a disk for use with Windows.

FSUTIL Displays or configures the file system properties.

FTYPE Displays or modifies file types used in file extension

        associations.

GOTO Directs the Windows command interpreter to a labeled line in

        a batch program.

GPRESULT Displays Group Policy information for machine or user.

GRAFTABL Enables Windows to display an extended character set in

        graphics mode.

HELP Provides Help information for Windows commands.

ICACLS Display, modify, backup, or restore ACLs for files and

        directories.

IF Performs conditional processing in batch programs.

LABEL Creates, changes, or deletes the volume label of a disk.

MD Creates a directory.

MKDIR Creates a directory.

MKLINK Creates Symbolic Links and Hard Links

MODE Configures a system device.

MORE Displays output one screen at a time.

MOVE Moves one or more files from one directory to another

        directory.

OPENFILES Displays files opened by remote users for a file share.

PATH Displays or sets a search path for executable files.

PAUSE Suspends processing of a batch file and displays a message.

POPD Restores the previous value of the current directory saved by

        PUSHD.

PRINT Prints a text file.

PROMPT Changes the Windows command prompt.

PUSHD Saves the current directory then changes it.

RD Removes a directory.

RECOVER Recovers readable information from a bad or defective disk.

REM Records comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS.

REN Renames a file or files.

RENAME Renames a file or files.

REPLACE Replaces files.

RMDIR Removes a directory.

ROBOCOPY Advanced utility to copy files and directory trees

SET Displays, sets, or removes Windows environment variables.

SETLOCAL Begins localization of environment changes in a batch file.

SC Displays or configures services (background processes).

SCHTASKS Schedules commands and programs to run on a computer.

SHIFT Shifts the position of replaceable parameters in batch files.

SHUTDOWN Allows proper local or remote shutdown of machine.

SORT Sorts input.

START Starts a separate window to run a specified program or command.

SUBST Associates a path with a drive letter.

SYSTEMINFO Displays machine specific properties and configuration.

TASKLIST Displays all currently running tasks including services.

TASKKILL Kill or stop a running process or application.

TIME Displays or sets the system time.

TITLE Sets the window title for a CMD.EXE session.

TREE Graphically displays the directory structure of a drive or

        path.

TYPE Displays the contents of a text file.

VER Displays the Windows version.

VERIFY Tells Windows whether to verify that your files are written

        correctly to a disk.

VOL Displays a disk volume label and serial number.

XCOPY Copies files and directory trees.

WMIC Displays WMI information inside interactive command shell.


For more information on tools see the command-line reference in the online help.


C:\Users\Tomasz>systeminfo


Host Name: DESKTOP

OS Name: Microsoft Windows 8 Pro with Media Center

OS Version: 6.2.9200 N/A Build 9200

OS Manufacturer: Microsoft Corporation

OS Configuration: Standalone Workstation

OS Build Type: Multiprocessor Free     

System Type: x64-based PC

Processor(s): 1 Processor(s) Installed.    

Windows Directory: C:\Windows

System Directory: C:\Windows\system32

Boot Device: \Device\HarddiskVolume2

System Locale: pl;Polski

Input Locale: pl;Polski

Time Zone: (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

Total Physical Memory: 6 048 MB

Available Physical Memory: 4 546 MB

Virtual Memory: Max Size: 10 144 MB

Virtual Memory: Available: 8 628 MB

Virtual Memory: In Use: 1 516 MB

Page File Location(s): C:\pagefile.sys

Domain: DOM

Logon Server: \\MicrosoftAccount

Hotfix(s): 24 Hotfix(s) Installed.

              [01]: KB2712101_Microsoft-Windows-CameraCodec-Package

              [02]: KB2727528

              [03]: KB2729462

              [04]: KB2737084

              [05]: KB2756872

              [06]: KB2758246

              [07]: KB2761094

              [08]: KB2761226

              [09]: KB2764462

              [10]: KB2764870

              [11]: KB2768703

              [12]: KB2769034

              [13]: KB2769165

              [14]: KB2770041

              [15]: KB2770407

              [16]: KB2770917

              [17]: KB2771744

              [18]: KB2771821

              [19]: KB2777166

              [20]: KB2777294

              [21]: KB2778171

              [22]: KB2780342

              [23]: KB2780523

              [24]: KB976002

Network Card(s): 3 NIC(s) Installed.

              [01]: Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

                 Connection Name: Wi-Fi

                 DHCP Enabled: Yes

                 DHCP Server: 192.168.1.1

                 IP address(es)

                 [01]: 192.168.1.100

                 [02]: fe80::912e:d6dc:63ba:3624

              [02]: Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)

                 Connection Name: Ethernet

                 Status: Media disconnected

              [03]: Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

                 Connection Name: Połączenie sieciowe Bluetooth

                 Status: Media disconnected

Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions: Yes

              Virtualization Enabled In Firmware: Yes

              Second Level Address Translation: Yes

              Data Execution Prevention Available: Yes

C:\Users\Tomasz>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 2:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter Ethernet:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

  Connection-specific DNS Suffix . :

  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::912e:d6dc:63ba:3624%12

  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100

  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Tunnel adapter isatap.{87AC31F8-373B-4F2D-9D87-947EB072D8A7}:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

Tunnel adapter Połączenie lokalne* 4:

  Connection-specific DNS Suffix . :

  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:43b:d8e9:b047:9cfe

  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::43b:d8e9:b047:9cfe%16

  Default Gateway . . . . . . . . . : ::

C:\Users\Tomasz>