WIN10x64 dziwne zachowanie systemu


(Yaygor) #1

 


(Acorus) #2

d.txt


(Yaygor) #3

Dziękuję za pomoc. Do zamknięcia.