"Win32.crypt.t " proszę o pomoc


(Wojopro) #1

Program antywirusowy wykrył u mnie wirusa Win32.crypt.t … czy ktoś może mi pomoc ? W jaki sposób sie go pozbyć ? Próbowałem AVK przeniesć do kwarantanny lecz po tej operacji pulpit wyczyszcza sie do zera i nic wiecej nie moge zrobic . Dodaje log byc moze pomoże to w czymś :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:17:24, on 2005-12-07

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE

C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\ameno\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\adobe rearder\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\Thomson SpeedTouch\SpeedTouch 121g Wireless USB Monitor\PRISMSVR.EXE" /APPLY

O4 - HKLM\..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Keyboard\kbdap32a.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\DS-3300X Wireless Optical Deskset\Mouse\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [AVKBar] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113064032202

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FD3ED9B-8C97-46F5-A2C2-2839A4995EC7}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B7C5A86-3F41-4073-B77D-CA8B22129131}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DEBE865-CCF9-4645-BCEC-94DF2F8FB6E0}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A1A5E111-F100-428D-A7AC-662BB36DCE29}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2F068AF6-DDF4-4079-91C0-3CC8981588C1}: NameServer = 85.255.115.84,85.255.112.141

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

(Kuz5) #2

W logu nic nie ma, jest czysty

Znasz jego lokalizacje? Jak tak to usun go ręcznie z dysku w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

To są twoje DNSy?


(Gutek) #3

Prosze o LOG z Silent Runners

Opóznij TEMP w trybie awaryjnym :wink: