Win32/Injector.CDG trojan + Win32/Bubnix.AU trojan


(Sebas3k1) #1

Nod zaalarmował i usuną pierwszy siedział w :

C:\WINDOWS\system32\system32\svchosts.exe

Drugi w :

C:\WINDOWS\system32\Drivers\dqegvq.sys

Niestety Nod nie jest doskonały więc mogły pozostać jakieś flaki po nich stad też moja wizyta tutaj.

Logi :

http://wklej.org/id/403122/

http://wklej.org/id/403123/