Win32: Pakos Win32:Harnik. Proźba o pomoc w usunięciu. Logi


(iwan3k) #1

hijackthis: http://wklej.org/id/1cb74f21cd

combofix log : http://wklej.org/id/d9a9cc990a

avast nie chce usunąć zainfekowanych plików


(iwan3k) #2

brak odpowiedzi sugeruje to że jednym wyjściem jest format?


(Mater93) #3

http://www.pobieram.net/ad-aware-2007-free.htm