Win32:trojan-gen. {other} WiseCustomCalla36.dll


(Banditoozzz) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:35:13, on 2009-04-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Lexmark 2500 Series\lxddmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2500 Series\lxddamon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\lxddcoms.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\etmin.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxddmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2500 Series\lxddmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxddamon] "C:\Program Files\Lexmark 2500 Series\lxddamon.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ARCABIT_UNINSTALL] c:\temp\avfix.exe /uninstall:C:\Program Files\ArcaBit\

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: ArcaBit Control (ArcaRemoteService) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaAgent\ArcaRemoteSvc.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: lxddCATSCustConnectService - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxddserv.exe

O23 - Service: lxdd_device - - C:\WINDOWS\system32\lxddcoms.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


--

End of file - 6224 bytes

Avast wykrył trojana i usuwa go, ale po restarcie znowu się pojawia. Nie wiem jak sobie z tym poradzić...

-- Dodane 16.04.2009 (Cz) 22:57 --

C:\WINDOWS\2DC8B66DCFE1470A9B1AA6047A7E085F.TMP\WiseCustomCalla36.dll <- oto dokładna lokalizacja pliku...

Avast wykrywa go dopiero jak włączę instalkę ArcaSetup2009AP. Poza tym cisza... :frowning:


(Olixxx94) #2

Log czysty. Daj log z Combofix.


(Banditoozzz) #3
ComboFix 09-04-17.05 - Administrator 2009-04-18 19:13.1 - NTFSx86 NETWORK

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.511.399 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Łukasz\Pulpit\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090416-0] *On-access scanning enabled* (Updated)

.


((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-03-18 do 2009-04-18 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-04-18 17:06 . 2009-04-18 17:06	5112	----a-w	c:\windows\GPCIDrv.sys

2009-04-18 17:06 . 2009-04-18 17:06	4	----a-w	c:\windows\system32\GVGenl.ref

2009-04-18 17:05 . 2009-04-18 17:05	4	----a-w	c:\windows\system32\GVTunner.ref

2009-04-18 12:17 . 2009-04-18 15:11	51140	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx

2009-04-18 12:17 . 2009-04-18 15:11	4272160	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2009-04-17 21:07 . 2008-12-11 06:38	159600	----a-w	c:\windows\system32\drivers\pctgntdi.sys

2009-04-17 21:06 . 2009-04-18 16:54	--------	d---a-w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\TEMP

2009-04-17 21:06 . 2009-03-06 14:45	130424	----a-w	c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys

2009-04-17 21:06 . 2008-12-18 10:16	73840	----a-w	c:\windows\system32\drivers\PCTAppEvent.sys

2009-04-17 21:06 . 2008-12-10 10:36	64392	----a-w	c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys

2009-04-17 21:06 . 2009-04-17 21:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\PC Tools

2009-04-17 21:06 . 2009-04-17 21:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\PC Tools

2009-04-16 18:07 . 2009-04-16 18:07	--------	d-----w	c:\windows\system32\config\systemprofile\Dane aplikacji\ArcaBit

2009-04-16 18:06 . 2009-04-16 18:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\LocalService\Dane aplikacji\ArcaBit

2009-04-15 12:44 . 2009-04-15 12:44	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\Lexmark Productivity Studio

2009-04-14 19:57 . 2009-04-14 20:04	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\Winamp

2009-04-14 16:36 . 2009-04-14 16:36	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Ares

2009-04-14 15:31 . 2008-08-20 17:58	9200	------w	c:\windows\system32\drivers\cdralw2k.sys

2009-04-14 15:31 . 2008-08-20 17:58	9072	------w	c:\windows\system32\drivers\cdr4_xp.sys

2009-04-14 15:31 . 2008-08-20 17:58	44944	------w	c:\windows\system32\drivers\PxHelp20.sys

2009-04-14 15:30 . 2008-08-20 17:58	129520	------w	c:\windows\system32\pxafs.dll

2009-04-14 15:30 . 2009-04-14 15:35	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\Winamp

2009-04-14 14:00 . 2009-04-14 14:00	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Ares

2009-04-14 14:00 . 2009-04-14 14:00	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Ares

2009-04-14 14:00 . 2009-04-14 14:00	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Ares

2009-04-14 13:42 . 2006-05-18 00:47	40960	----a-w	c:\windows\system32\lxddvs.dll

2009-04-14 13:42 . 2007-03-28 12:16	344064	----a-w	c:\windows\system32\lxddcoin.dll

2009-04-14 13:40 . 2007-01-23 17:40	65536	----a-w	c:\windows\system32\lxddcaps.dll

2009-04-14 13:40 . 2007-01-09 15:13	692224	----a-w	c:\windows\system32\lxdddrs.dll

2009-04-14 13:40 . 2006-10-06 15:08	69632	----a-w	c:\windows\system32\lxddcnv4.dll

2009-04-14 13:39 . 2006-12-06 03:19	44	----a-w	c:\windows\system32\lxddrwrd.ini

2009-04-14 13:30 . 2009-04-14 13:30	--------	d-----w	C:\drivers

2009-04-14 12:47 . 2009-04-14 12:52	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\FaxCtr

2009-04-14 12:45 . 2009-04-14 12:45	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\Lexmark Productivity Studio

2009-04-14 12:42 . 2004-08-03 20:58	15104	-c--a-w	c:\windows\system32\dllcache\usbscan.sys

2009-04-14 12:42 . 2004-08-03 20:58	15104	----a-w	c:\windows\system32\drivers\usbscan.sys

2009-04-14 12:42 . 2001-10-26 15:29	87040	-c--a-w	c:\windows\system32\dllcache\wiafbdrv.dll

2009-04-14 12:42 . 2001-10-26 15:29	87040	----a-w	c:\windows\system32\wiafbdrv.dll

2009-04-14 12:41 . 2007-02-21 23:11	45056	----a-w	c:\windows\system32\LXF3PMON.DLL

2009-04-14 12:41 . 2007-02-21 23:11	32768	----a-w	c:\windows\system32\LXF3FXPU.DLL

2009-04-14 12:40 . 2007-02-21 23:14	12288	----a-w	c:\windows\system32\LXF3PMRC.DLL

2009-04-14 12:40 . 2006-11-07 10:02	36864	----a-w	c:\windows\system32\lxf3oem.dll

2009-04-14 12:40 . 2006-05-31 15:51	98345	----a-w	c:\windows\system32\IMHOST32.DLL

2009-04-14 12:40 . 2006-05-31 15:51	98304	----a-w	c:\windows\system32\IM31XPNG.DEL

2009-04-14 12:40 . 2006-05-31 15:51	69632	----a-w	c:\windows\system32\IM31XTIF.DEL

2009-04-14 12:40 . 2006-05-31 15:51	339968	----a-w	c:\windows\system32\IMGMAN32.DLL

2009-04-14 12:40 . 2006-05-31 15:51	49152	----a-w	c:\windows\system32\IM31IMG.DIL

2009-04-14 12:40 . 2009-04-14 12:40	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\FaxCtr

2009-04-13 23:43 . 2006-10-26 17:56	32592	----a-w	c:\windows\system32\msonpmon.dll

2009-04-13 23:38 . 2009-04-13 23:39	--------	d-----w	c:\windows\SHELLNEW

2009-04-13 23:37 . 2009-04-13 23:37	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-04-13 23:37 . 2009-04-13 23:37	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-04-13 23:37 . 2009-04-13 23:37	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-04-13 23:36 . 2009-04-15 17:42	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft Help

2009-04-13 23:36 . 2009-04-13 23:36	--------	d--h--r	C:\MSOCache

2009-04-13 17:14 . 2009-04-13 17:14	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\DAEMON Tools

2009-04-13 17:14 . 2009-04-13 17:14	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\DAEMON Tools Pro

2009-04-13 17:14 . 2009-04-13 17:14	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-04-13 14:52 . 2009-04-17 21:51	138512	----a-w	c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2009-04-13 14:52 . 2009-04-17 21:50	201440	----a-w	c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2009-04-13 14:52 . 2009-04-13 14:52	--------	d-----w	c:\windows\system32\LogFiles

2009-04-13 14:52 . 2009-04-13 14:52	66872	----a-w	c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2009-04-13 10:35 . 2009-04-13 15:14	107888	----a-w	c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

2009-04-13 09:51 . 2009-04-13 09:51	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\DAEMON Tools Pro

2009-04-13 09:51 . 2009-04-13 09:51	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\DAEMON Tools

2009-04-13 09:50 . 2009-04-13 09:50	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-04-13 08:36 . 2009-04-13 08:36	717296	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-04-13 08:35 . 2009-04-13 09:51	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\DAEMON Tools Lite

2009-04-13 08:02 . 2009-04-13 08:17	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-12 19:27 . 2009-04-12 19:28	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-12 19:10 . 2009-04-12 19:10	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla

2009-04-12 18:59 . 2009-04-14 18:19	--------	d-----w	C:\My Downloads

2009-04-12 18:42 . 2009-04-12 18:42	--------	d-----w	c:\windows\Sun

2009-04-12 18:10 . 2009-04-12 18:10	--------	d-----w	c:\documents and settings\LocalService\Menu Start

2009-04-12 18:07 . 2009-04-12 18:07	--------	d-s---w	c:\windows\system32\Microsoft

2009-04-12 16:52 . 2004-08-03 22:44	221184	----a-w	c:\windows\system32\wmpns.dll

2009-04-12 16:51 . 2009-04-13 20:37	316640	----a-w	c:\windows\WMSysPr9.prx

2009-04-12 16:37 . 2004-07-17 09:40	19528	----a-w	c:\windows\[u]0[/u]03656_.tmp

2009-04-12 16:37 . 2004-08-03 20:43	15872	----a-w	c:\windows\system32\spupdsvc.exe

2009-04-12 16:22 . 2009-04-12 16:22	73728	----a-w	c:\windows\system32\javacpl.cpl

2009-04-12 16:22 . 2009-04-12 16:22	410984	----a-w	c:\windows\system32\deploytk.dll


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-04-18 17:05 . 2009-04-12 15:58	17962	----a-w	c:\windows\system32\drivers\GVTDrv.sys

2009-04-17 21:09 . 2009-04-17 21:06	--------	d-----w	c:\program files\Spyware Doctor

2009-04-17 21:08 . 2009-04-17 21:06	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\PC Tools

2009-04-17 21:01 . 2009-04-17 21:01	--------	d-----w	c:\program files\CCleaner

2009-04-17 20:34 . 2009-04-17 20:34	--------	d-----w	c:\program files\Trend Micro

2009-04-16 17:40 . 2001-08-17 21:36	2864	----a-w	c:\windows\system32\winsock.dll

2009-04-14 20:43 . 2009-04-14 12:43	--------	d-----w	c:\program files\lx_cats

2009-04-14 18:57 . 2009-04-14 18:57	--------	d-----w	c:\program files\SopCast

2009-04-14 18:42 . 2009-04-12 19:26	--------	d-----w	c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-14 15:41 . 2009-04-12 19:06	46872	----a-w	c:\documents and settings\Paweł\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-14 15:31 . 2009-04-14 15:30	--------	d-----w	c:\program files\Winamp

2009-04-14 14:08 . 2009-04-12 18:59	--------	d-----w	c:\program files\BearShare

2009-04-14 14:00 . 2009-04-14 13:59	--------	d-----w	c:\program files\Ares

2009-04-14 13:41 . 2009-04-14 13:38	--------	d-----w	c:\program files\Lexmark 2500 Series

2009-04-14 13:38 . 2009-04-14 12:33	--------	d-----w	c:\program files\Lexmark Toolbar

2009-04-14 13:33 . 2009-04-14 12:34	--------	d-----w	c:\program files\Lexmark Fax Solutions

2009-04-14 12:39 . 2001-10-26 16:15	79188	----a-w	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-14 12:39 . 2001-10-26 16:15	457678	----a-w	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-04-14 12:33 . 2009-04-14 12:33	--------	d-----w	c:\program files\Abbyy FineReader 6.0 Sprint

2009-04-14 09:11 . 2009-04-12 14:07	46872	----a-w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-14 09:11 . 2009-04-12 14:07	46872	----a-w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-14 09:11 . 2009-04-12 14:07	46872	----a-w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-13 23:42 . 2009-04-13 23:42	--------	d-----w	c:\program files\Microsoft Works

2009-04-13 23:41 . 2009-04-13 23:41	--------	d-----w	c:\program files\Microsoft.NET

2009-04-13 14:22 . 2009-04-12 13:56	--------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-04-13 10:17 . 2009-04-13 10:17	--------	d-----w	c:\program files\KONAMI

2009-04-13 09:50 . 2009-04-13 09:50	--------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-04-13 09:42 . 2009-04-13 09:30	--------	d-----w	c:\program files\Wolfenstein - Enemy Territory

2009-04-12 19:06 . 2009-04-12 19:06	--------	d-----w	c:\documents and settings\Paweł\Dane aplikacji\ATI

2009-04-12 19:06 . 2009-04-12 19:06	130	----a-w	c:\documents and settings\Paweł\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fusioncache.dat

2009-04-12 18:54 . 2009-04-12 18:54	--------	d-----w	c:\program files\Peer2Mail

2009-04-12 16:55 . 2009-04-12 13:38	86327	----a-w	c:\windows\PCHEALTH\HELPCTR\OfflineCache\index.dat

2009-04-12 16:38 . 2001-10-26 16:14	250624	--sha-r	C:\ntldr

2009-04-12 16:22 . 2009-04-12 16:22	--------	d-----w	c:\program files\Java

2009-04-12 15:51 . 2009-04-12 15:51	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Adobe AIR

2009-04-12 15:50 . 2009-04-12 15:49	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Adobe

2009-04-12 15:30 . 2009-04-12 15:29	--------	d-----w	c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\NOS

2009-04-12 15:29 . 2009-04-12 15:29	--------	d-----w	c:\program files\NOS

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	2232	----a-w	c:\windows\java\Packages\Data\3HBLFFLR.DAT

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	155995	----a-w	c:\windows\java\Packages\B5JX3DV5.ZIP

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	2678	----a-w	c:\windows\java\Packages\Data\N57XJJ35.DAT

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	2678	----a-w	c:\windows\java\Packages\Data\TJZ3Z1N1.DAT

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	2678	----a-w	c:\windows\java\Packages\Data\OVLNBVTF.DAT

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	2678	----a-w	c:\windows\java\Packages\Data\8FVRNZ5R.DAT

2009-04-12 14:59 . 2009-04-12 14:59	2678	----a-w	c:\windows\java\Packages\Data\2V1JTZLB.DAT

2009-04-12 14:24 . 2009-04-12 14:24	--------	d-----w	c:\program files\Alwil Software

2009-04-12 14:15 . 2009-04-12 14:15	60416	----a-w	c:\windows\ALCFDRTM.EXE

2009-04-12 14:11 . 2009-04-12 14:11	--------	d-----w	c:\program files\GigaByte

2009-04-12 14:09 . 2009-04-12 14:03	--------	d-----w	c:\program files\ATI Technologies

2009-04-12 14:07 . 2009-04-12 14:07	--------	d-----w	c:\documents and settings\Łukasz\Dane aplikacji\ATI

2009-04-12 14:07 . 2009-04-12 14:07	131	----a-w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fusioncache.dat

2009-04-12 14:07 . 2009-04-12 14:07	131	----a-w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fusioncache.dat

2009-04-12 14:07 . 2009-04-12 14:07	131	----a-w	c:\documents and settings\Łukasz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\fusioncache.dat

2009-04-12 14:02 . 2009-04-12 13:53	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-04-12 13:59 . 2009-04-12 13:59	--------	d-----w	c:\program files\AMD

2009-04-12 13:47 . 2009-04-12 13:47	--------	d-----w	c:\program files\A4Tech

2009-04-12 13:39 . 2009-04-12 13:39	--------	d-----w	c:\program files\microsoft frontpage

2009-04-12 13:38 . 2009-04-12 13:36	--------	d-----w	c:\program files\Usługi online

2009-04-12 13:36 . 2009-04-12 13:36	21856	----a-w	c:\windows\system32\emptyregdb.dat

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WheelMouse"="c:\progra~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" [2004-08-25 192512]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 339968]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

"VGAUtil"="c:\program files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe" [2009-04-12 544768]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-04-12 148888]

"lxddmon.exe"="c:\program files\Lexmark 2500 Series\lxddmon.exe" [2007-06-11 291760]

"lxddamon"="c:\program files\Lexmark 2500 Series\lxddamon.exe" [2007-04-30 20480]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2005-06-14 77824]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 15360]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]


c:\documents and settings\ťukasz\Menu Start\Programy\Autostart\

Tworzenie wycink˘w ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2006-10-26 98632]


c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST System Tray.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2004-8-25 28672]


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\GigaByte\\VGA Utility Manager\\G-vga.exe"=

"c:\\Program Files\\Nowe Gadu-Gadu\\gg.exe"=

"c:\\Program Files\\GigaByte\\VGA Utility Manager\\gvupdate.exe"=

"c:\\Program Files\\Wolfenstein - Enemy Territory\\ET.exe"=

"c:\\Program Files\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 2008\\PES2008.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\lxddcoms.exe"=

"c:\\Program Files\\Lexmark 2500 Series\\lxddamon.exe"=

"c:\\Program Files\\Lexmark 2500 Series\\app4r.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\lxddwbgw.exe"=

"c:\\Program Files\\Ares\\Ares.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=

"c:\\Program Files\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\lxddjswx.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\lxddpswx.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\lxddtime.exe"=

"c:\\Program Files\\Lexmark 2500 Series\\lxddmon.exe"=


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"50001:TCP"= 50001:TCP:ArcaVir CommunicationPort (S)

"50000:TCP"= 50000:TCP:ArcaVir CommunicationPort (A)


R1 aswSP;avast! Self Protection; [x]

R2 ArcaRemoteService;ArcaBit Control; [x]

R2 lxdd_device;lxdd_device;c:\windows\system32\lxddcoms.exe [2007-05-25 537520]

R2 lxddCATSCustConnectService;lxddCATSCustConnectService;c:\windows\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\lxddserv.exe [2007-05-25 99248]

R3 getPlus(R) Helper;getPlus(R) Helper;c:\program files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe [2009-03-03 33176]

R3 GPCIDrv;GPCIDrv;c:\windows\GPCIDrv.sys [2009-04-18 5112]

R3 GVTDrv;GVTDrv;c:\windows\system32\Drivers\GVTDrv.sys [2009-04-18 17962]

S0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [2009-03-06 130424]

S2 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [2009-01-07 348752]

S3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Amps2prt.sys [2004-08-25 9984]


.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - 

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1375 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-04-18 19:15

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------


- - - - - - - > 'winlogon.exe'(416)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Czas ukończenia: 2009-04-18 19:16

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-04-18 17:16


Przed: 16 689 987 584 bajtów wolnych

Po: 16 742 805 504 bajtów wolnych


235