Win32:trojan-gen(other)


(Szymon240) #1

dwa dni probuje walczyc z tym i innymi wirysami ale rozlozyly mnie na lopatki myslalem nawet ze moze format lub kombinowanie z partycjami cos pomoze ale nic z tego dodam ze komputery nie sa moja mocna strona wiec prosze o wyrozumialosc.czytalem ze beda potrzebne loga z gory dziekuje za pomoc

ComboFix 09-03-03.01 - szymon 2009-03-04 12:07:24.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.0.1250.1.1045.18.1791.1478 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\szymon\Pulpit\ComboFix.exe

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-04 do 2009-03-04 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

Nie utworzono żadnych nowych plików w tym okresie

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-04 11:04 --------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-03-04 10:52 --------- d-----w c:\documents and settings\szymon\Dane aplikacji\ATI

2009-03-04 10:51 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies

2009-03-04 10:50 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-03-04 10:47 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-04 10:27 --------- d-----w c:\program files\Alwil Software

2009-03-04 10:24 155,995 ----a-w c:\windows\java\Packages\6KV1B31Z.ZIP

2009-03-04 10:21 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage

2009-03-04 10:17 --------- d-----w c:\program files\Usługi online

2008-12-18 00:26 67,688 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll

2008-12-18 00:26 54,368 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll

2008-12-18 00:26 34,944 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\myspell.dll

2008-12-18 00:26 46,712 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\spellchk.dll

2008-12-18 00:26 172,136 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll

.

------- Sigcheck -------

2001-10-30 13:00 431616 84abbab7802780d90ac79c0fe8584ecd c:\windows\LastGood.Tmp\System32\winlogon.exe

2001-10-20 12:00 425472 23fd3fbffa138617174c6729d6841557 c:\windows\system32\winlogon.exe

2001-10-20 12:00 425472 23fd3fbffa138617174c6729d6841557 c:\windows\system32\dllcache\winlogon.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HTpatch"="c:\windows\htpatch.exe" [2002-10-30 28672]

"SiSUSBRG"="c:\windows\SiSUSBrg.exe" [2002-07-12 106496]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 339968]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2001-10-30 13312]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST System Tray.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2004-08-25 28672]

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-03-04 114768]

--- Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci ---

*NewlyCreated* - ALG

*NewlyCreated* - IPNAT

*NewlyCreated* - SHAREDACCESS

*NewlyCreated* - WINIO

*Deregistered* - WINIO

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.pl/

IE: {{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - %SystemRoot%\web\related.htm

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\szymon\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\7ikuzln1.default\

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\components\xpinstal.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-04 12:08:18

Windows 5.1.2600 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HTpatch = c:\windows\htpatch.exe?ows\CurrentVersion\Run???\??????[???????[???[???[???????????????[???[???[???[$??????[???????????????[????????<??[???w????(????$?w???w?????$?w ??w???[????????d???V??[???[???[d???-??[^3?[???[b??wTJ?[?)?[?)?[htinst.I????*1?[H??[d??????????

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

 • > 'winlogon.exe'(488)

c:\windows\system32\ODBC32.dll

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

 • > 'lsass.exe'(544)

c:\windows\system32\mswsock.dll

c:\windows\System32\wshtcpip.dll

c:\windows\System32\dssenh.dll

.

Czas ukończenia: 2009-03-04 12:08:59

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-04 11:08:58

Przed: 17 211 940 864 bajtów wolnych

Po: 17,218,969,600 bajtów wolnych

WinXP_PL_PER_BF.EXE

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect

97

oraz

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:09:53, on 2009-03-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

--

End of file - 3166 bytes


(jessica) #2

Ja tu nie widzę żadnej infekcji.

Napisz, gdzie to jest wykrywane (nazwa pliku oraz jego ścieżka)

jessi


(Szymon240) #3

C:\WINDOWS\system32\RegSrv.exe

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 16:23 --

po formacie nic nie pokazywal avast ale objawy byly takie same i w koncu wyskoczylo tak jak w/w


(jessica) #4

To już najwidoczniej zostało usunięte, bo w logu tego nie widać.

jessi


(Szymon240) #5

ten komunikat wyskoczyl poznie po zrobieniu logow

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 17:14 --

wysle jeszcze raz logi

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 17:22 --

C:\WINDOWS\system32\ome.exe

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 17:22 --

ComboFix 09-03-03.01 - szymon 2009-03-04 17:17:25.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.0.1250.48.1045.18.1791.1435 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\szymon\Pulpit\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\i

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-04 do 2009-03-04 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-04 16:20 . 2009-03-04 16:20 725,504 --a------ c:\windows\system32\RegSrv.exe

2009-03-04 16:20 . 2009-03-04 16:20 725,504 --a------ c:\windows\system32\mop.exe

2009-03-04 13:46 . 2009-03-04 13:49

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-04 11:04 --------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-03-04 10:52 --------- d-----w c:\documents and settings\szymon\Dane aplikacji\ATI

2009-03-04 10:51 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies

2009-03-04 10:50 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-03-04 10:47 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-04 10:27 --------- d-----w c:\program files\Alwil Software

2009-03-04 10:24 155,995 ----a-w c:\windows\java\Packages\6KV1B31Z.ZIP

2009-03-04 10:21 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage

2009-03-04 10:17 --------- d-----w c:\program files\Usługi online

2008-12-18 00:26 67,688 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll

2008-12-18 00:26 54,368 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll

2008-12-18 00:26 34,944 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\myspell.dll

2008-12-18 00:26 46,712 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\spellchk.dll

2008-12-18 00:26 172,136 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll

.

------- Sigcheck -------

2001-10-30 13:00 431616 84abbab7802780d90ac79c0fe8584ecd c:\windows\LastGood.Tmp\System32\winlogon.exe

2001-10-20 12:00 425472 23fd3fbffa138617174c6729d6841557 c:\windows\system32\winlogon.exe

2001-10-20 12:00 425472 23fd3fbffa138617174c6729d6841557 c:\windows\system32\dllcache\winlogon.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-04_12.08.31,77 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 • 2009-03-04 10:55:07 16,384 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

 • 2009-03-04 15:19:08 16,384 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

 • 2009-03-04 10:55:07 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat

 • 2009-03-04 15:19:08 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat

 • 2009-03-04 10:55:07 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

 • 2009-03-04 15:19:08 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

 • 2007-07-27 13:49:02 196,683 ----a-w c:\windows\system32\lnod32apiA.dll

 • 2007-07-27 13:49:02 225,355 ----a-w c:\windows\system32\lnod32apiW.dll

 • 2005-12-05 18:25:22 139,264 ----a-w c:\windows\system32\lnod32umc.dll

 • 2005-12-05 11:37:10 106,496 ----a-w c:\windows\system32\lnod32upd.dll

 • 2008-02-11 08:39:26 253,952 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerDLLA.dll

 • 2008-02-11 08:39:18 237,568 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerDLLW.dll

 • 2008-02-08 12:53:46 110,592 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerLang.dll

 • 2008-02-05 07:48:04 77,824 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerUninstaller.exe

 • 2004-12-07 09:11:34 258,352 ----a-w c:\windows\system32\unicows.dll

 • 2009-03-04 12:19:54 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_450.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HTpatch"="c:\windows\htpatch.exe" [2002-10-30 28672]

"SiSUSBRG"="c:\windows\SiSUSBrg.exe" [2002-07-12 106496]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 339968]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2001-10-30 13312]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST System Tray.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2004-08-25 28672]

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-03-04 114768]

--- Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci ---

*NewlyCreated* - SISPORT

*Deregistered* - SiSPort

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.pl/

IE: {{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - %SystemRoot%\web\related.htm

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\szymon\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\7ikuzln1.default\

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\components\xpinstal.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-04 17:18:22

Windows 5.1.2600 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HTpatch = c:\windows\htpatch.exe?ows\CurrentVersion\Run???\??????[???????[???[???[???????????????[???[???[???[$??????[???????????????[????????<??[???w????(????$?w???w?????$?w ??w???[????????d???V??[???[???[d???-??[^3?[???[b??wTJ?[?)?[?)?[htinst.I????*1?[H??[d??????????

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

 • > 'winlogon.exe'(488)

c:\windows\system32\ODBC32.dll

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

 • > 'lsass.exe'(544)

c:\windows\system32\mswsock.dll

c:\windows\System32\wshtcpip.dll

c:\windows\System32\dssenh.dll

.

Czas ukończenia: 2009-03-04 17:19:06

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-04 16:19:04

ComboFix2.txt 2009-03-04 11:09:01

Przed: 17 157 742 592 bajtów wolnych

Po: 17,152,827,392 bajtów wolnych

112

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 17:23 --

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:16:23, on 2009-03-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

--

End of file - 3311 bytes

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 17:24 --

prosze o pomoc bo komputer wariuje czasami zawiesza sie zaraz po uruchomieniu


(jessica) #6

Wklej do Notatnika :

File::

c:\windows\system32\RegSrv.exe

c:\windows\system32\mop.exe

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-------->cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).

Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

jessi


(Szymon240) #7

wyskakuje mi czy probowalem uruchomic CFSscript.txt i pisze ze wydaje sie ze jest blad w CFSscript.txt


(jessica) #8

W Scripcie nie ma błędu.

Może po prostu żle nazwałeś ten Script - bo to, co widzę, to jest źle.

jessi


(Szymon240) #9

tak jest zle ale jak robie tak jak jest napisane to sie zawiesza sprobuje jeszcze prosze o cierpliwosc

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 17:55 --

ComboFix 09-03-03.01 - szymon 2009-03-04 17:52:38.4 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.0.1250.1.1045.18.1791.1445 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\szymon\Pulpit\ComboFix.exe

Użyto następujących komend :: c:\documents and settings\szymon\Pulpit\CFScript.txt.txt

* Utworzono nowy punkt przywracania

FILE ::

c:\windows\system32\mop.exe

c:\windows\system32\RegSrv.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

---- Poprzednie uruchomienie -------

.

c:\windows\system32\i

c:\windows\system32\mop.exe

c:\windows\system32\RegSrv.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-04 do 2009-03-04 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-04 13:46 . 2009-03-04 13:49

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-04 11:04 --------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-03-04 10:52 --------- d-----w c:\documents and settings\szymon\Dane aplikacji\ATI

2009-03-04 10:51 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies

2009-03-04 10:50 --------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-03-04 10:47 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-03-04 10:27 --------- d-----w c:\program files\Alwil Software

2009-03-04 10:24 155,995 ----a-w c:\windows\java\Packages\6KV1B31Z.ZIP

2009-03-04 10:21 --------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage

2009-03-04 10:17 --------- d-----w c:\program files\Usługi online

2008-12-18 00:26 67,688 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll

2008-12-18 00:26 54,368 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll

2008-12-18 00:26 34,944 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\myspell.dll

2008-12-18 00:26 46,712 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\spellchk.dll

2008-12-18 00:26 172,136 ----a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll

.

------- Sigcheck -------

2001-10-30 13:00 431616 84abbab7802780d90ac79c0fe8584ecd c:\windows\LastGood.Tmp\System32\winlogon.exe

2001-10-20 12:00 425472 23fd3fbffa138617174c6729d6841557 c:\windows\system32\winlogon.exe

2001-10-20 12:00 425472 23fd3fbffa138617174c6729d6841557 c:\windows\system32\dllcache\winlogon.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-03-04_12.08.31,77 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 • 2009-03-04 10:55:07 16,384 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

 • 2009-03-04 15:19:08 16,384 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat

 • 2009-03-04 10:55:07 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat

 • 2009-03-04 15:19:08 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat

 • 2009-03-04 10:55:07 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

 • 2009-03-04 15:19:08 32,768 ----a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

 • 2007-07-27 13:49:02 196,683 ----a-w c:\windows\system32\lnod32apiA.dll

 • 2007-07-27 13:49:02 225,355 ----a-w c:\windows\system32\lnod32apiW.dll

 • 2005-12-05 18:25:22 139,264 ----a-w c:\windows\system32\lnod32umc.dll

 • 2005-12-05 11:37:10 106,496 ----a-w c:\windows\system32\lnod32upd.dll

 • 2008-02-11 08:39:26 253,952 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerDLLA.dll

 • 2008-02-11 08:39:18 237,568 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerDLLW.dll

 • 2008-02-08 12:53:46 110,592 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerLang.dll

 • 2008-02-05 07:48:04 77,824 ----a-w c:\windows\system32\OnlineScannerUninstaller.exe

 • 2004-12-07 09:11:34 258,352 ----a-w c:\windows\system32\unicows.dll

 • 2009-03-04 16:51:03 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_454.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HTpatch"="c:\windows\htpatch.exe" [2002-10-30 28672]

"SiSUSBRG"="c:\windows\SiSUSBrg.exe" [2002-07-12 106496]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-08-25 339968]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2001-10-30 13312]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2004-08-25 28672]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

ATI CATALYST System Tray.lnk - c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe [2004-08-25 28672]

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2009-03-04 114768]

--- Inne Usługi/Sterowniki w Pamięci ---

*NewlyCreated* - WINIO

*Deregistered* - WINIO

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.pl/

IE: {{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - %SystemRoot%\web\related.htm

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\szymon\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\7ikuzln1.default\

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\components\xpinstal.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-04 17:53:35

Windows 5.1.2600 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HTpatch = c:\windows\htpatch.exe?ows\CurrentVersion\Run???\??????[???????[???[???[???????????????[???[???[???[$??????[???????????????[????????<??[???w????(????$?w???w?????$?w ??w???[????????d???V??[???[???[d???-??[^3?[???[b??wTJ?[?)?[?)?[htinst.I????*1?[H??[d??????????

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

 • > 'winlogon.exe'(488)

c:\windows\system32\ODBC32.dll

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

 • > 'lsass.exe'(544)

c:\windows\system32\mswsock.dll

c:\windows\System32\wshtcpip.dll

c:\windows\System32\dssenh.dll

.

Czas ukończenia: 2009-03-04 17:54:18

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-04 16:54:16

ComboFix2.txt 2009-03-04 16:19:07

ComboFix3.txt 2009-03-04 11:09:01

Przed: 17,105,326,080 bajtów wolnych

Po: 17,099,182,080 bajtów wolnych

121


(jessica) #10

Usunięte - miejmy nadzieję, że już nie powróci.

1) Usuń ręcznie folder C:**** Qoobox.

jessi


(Szymon240) #11

jezeli to podziala to milion razy dziekuje :smiley: i jestem winien olbrzymie piwo dziekuje

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 18:20 --

C:\WINDOWS\system32\RegSrv.exe ale niestety znow cos wylazlo

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 18:23 --

to jest chyba nie mozliwe a jednak POMOCY


(jessica) #12

W takim razie jesteś stale połączony ze źródłem infekcji.

Zamknij robaczywe porty przy pomocy -->Windows Worms Doors Cleaner (niżej na stronie linku)..

Ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Wejdź w Tryb Awaryjny, usuń ręcznie ten plik, i natychmiast utwórz w tym samym folderze ("system32") folder o nazwie " RegSrv.exe"

jessi


(Szymon240) #13

tylko jeden jest na zielono reszta na zolto

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 18:53 --

dobra te kolory sie zgadzaja a ktory plik usunac w tym trybie awaryjnym


(jessica) #14

Jak to który?

Ewentualnie usuń oba:

jessi


(Szymon240) #15

usunolem juz ten reg a co teraz z tym programem wwdc ktorym blokowalem te wirusy

-- Dodane 04.03.2009 (Śr) 19:09 --

a i czy za ten mop.exe tez wstawic folder mop.exe


(jessica) #16

WWDC na razie sobie jeszcze zostaw, bo może Backdoory znów otworzą sobie porty.

Kiedyś w przyszłości oczywiście będziesz mógł usunąć ten WWDC.

Folderu "mop.exe" nie musisz robić.

jessi


(Szymon240) #17

jeszcze raz dzieki :lol: