Win32:Trojan-Gen

(Badtrips) #1

witam serdecznie!

Mam ogromną prośbę o sprawdzenie logu z ComboFix. nie znam się na tym w ogóle, a ostatnio antivir G Data wykrywa coraz więcej wirusów typu: Win32:Trojan-Gen (other), Trojan-PSW.Win32.WOW.bez czy Trojan-GameThief.Win32.WOW.bgo. Prócz antivira mam jeszcze Comodo firewall pro…

będę ogromnie wdzięczny; Dzięki

przerażony panopticum

ComboFix 08-06-30.2 - janki 2008-07-01 18:42:00.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.2409 [GMT 2:00]

Running from: D:\programy\ComboFix.exe

* Created a new restore point

* Resident AV is active

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\janki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows Media\10.0\WMSDKNSD.XML

C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS_desktop.ini

C:\WINDOWS\system32\setup.ini

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-01 to 2008-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-06-22 20:44 . 2008-06-22 20:44

2008-06-06 23:50 . 2008-06-06 23:51

2008-06-06 22:25 . 2008-06-06 22:25 1,439 --a------ C:\WINDOWS\brydz.ini

2008-06-06 22:25 . 2008-06-06 22:25 6 --a------ C:\WINDOWS\osoba.cfg

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-06-29 13:54 --------- d–h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-06-28 12:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\janki\Dane aplikacji\OpenOffice.ux.pl2

2008-05-23 07:50 87,056 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\cmdguard.sys

2008-05-23 07:50 24,208 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\cmdhlp.sys

2008-05-23 07:50 143,104 ----a-w C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

2008-05-21 19:46 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\comodo

2008-05-21 19:12 --------- d-----w C:\Program Files\COMODO

2008-05-21 19:12 --------- d-----w C:\Documents and Settings\janki\Dane aplikacji\Comodo

2008-05-21 04:15 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\G DATA

2008-05-15 18:20 --------- d-----w C:\Program Files\HP

2008-05-15 18:20 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\HP

2008-05-15 18:12 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-05-15 18:09 --------- d-----w C:\Program Files\Hewlett-Packard

2008-05-15 17:12 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-05-15 16:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\janki\Dane aplikacji\Image Zone Express

2008-05-15 16:49 --------- d-----w C:\Documents and Settings\janki\Dane aplikacji\Printer Info Cache

2008-05-14 14:42 41,928 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\GDTdiIcpt.sys

2008-05-14 14:40 46,536 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\MiniIcpt.sys

2008-05-14 14:40 32,200 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\HookCentre.sys

2008-05-14 14:12 --------- d-----w C:\Program Files\G DATA AntiVirus

2008-05-14 14:12 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\G DATA

2008-05-14 14:11 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-04-18 17:42 107,888 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll

2008-04-18 17:41 418,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll

2008-04-18 17:41 115,432 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll

2008-04-07 16:55 755,027 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2008-04-07 16:55 524,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\DivXsm.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE~\Browser Helper Objects{25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20}]

2007-12-13 18:49 1185120 --a------ C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

“{EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2}”= “C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll” [2007-12-13 18:49 1185120]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{ebf2ba02-9094-4c5a-858b-bb198f3d8de2}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLToolBand.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLToolBand]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

“{EBF2BA02-9094-4C5A-858B-BB198F3D8DE2}”= “C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll” [2007-12-13 18:49 1185120]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{ebf2ba02-9094-4c5a-858b-bb198f3d8de2}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLToolBand.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{538CD77C-BFDD-49b0-9562-77419CAB89D1}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\WINAMPTB.AOLToolBand]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll” [2007-04-20 00:05 8429568]

“NvMediaCenter”=“C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll” [2007-04-20 00:05 81920]

“AVKTray”=“C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe” [2008-03-04 10:23 603720]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe” [2008-02-22 05:25 144784]

“COMODO Firewall Pro”=“C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe” [2008-06-23 17:39 1655552]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2007-04-12 11:33 16132608 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

“Alcmtr”=“ALCMTR.EXE” [2005-05-03 12:43 69632 C:\WINDOWS\Alcmtr.exe]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2007-04-20 00:05 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“AdslTaskBar”=“stmctrl.dll” [2006-06-02 10:01 151552 C:\WINDOWS\system32\stmctrl.dll]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 01:44 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]

“Userinit”=“C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\secpol.exe,”

“SfcDisable”=dword:ffffff9d

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

“AppInit_DLLs”= C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

“LoadAppInit_DLLs”=1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“vidc.I420”= i263_32.drv

“VIDC.YMPG”= ympgcdc.dll

“msacm.ympgacm”= ympgacm.acm

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

“EnableFirewall”= 0 (0x0)

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Home\NeroHome.exe”=

“D:\programy\Soulseek\slsk.exe”=

“D:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe”=

“D:\programy\eMule\emule.exe”=

“D:\gry\Xpand Rally\xpandrally.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe”=

“C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe”=

“D:\gry\fear\FEAR.exe”=

“D:\gry\fear\FEARMP.exe”=

R0 pe3ak4wb;Dreamfall PL Environment Driver (pe3ak4wb);C:\WINDOWS\system32\drivers\pe3ak4wb.sys [2007-05-11 10:42]

R0 ps6ak4wb;Dreamfall PL Synchronization Driver (ps6ak4wb);C:\WINDOWS\system32\drivers\ps6ak4wb.sys [2007-05-11 10:42]

R1 cmdGuard;COMODO Firewall Pro Sandbox Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cmdguard.sys [2008-05-23 09:50]

R1 cmdHlp;COMODO Firewall Pro Helper Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cmdhlp.sys [2008-05-23 09:50]

R2 AVKProxy;G DATA AntiVirus Proxy;“C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe” [2008-02-19 11:45]

R2 AVKService;G DATA Scheduler;C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVK\AVKService.exe [2008-02-07 05:26]

R2 AVKWCtl;Strażnik AntiVirus;C:\Program Files\G DATA AntiVirus\AVK\AVKWCtl.exe [2008-02-05 12:26]

R2 GDTdiInterceptor;GDTdiInterceptor;C:\WINDOWS\system32\drivers\GDTdiIcpt.sys [2008-05-14 16:42]

R3 GDMnIcpt;GDMnIcpt;C:\WINDOWS\system32\drivers\MiniIcpt.sys [2008-05-14 16:40]

R3 HookCentre;HookCentre;C:\WINDOWS\system32\drivers\HookCentre.sys [2008-05-14 16:40]

R3 Stmatm;ATM/ADSL miniport;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\stmatm.sys [2003-08-12 13:51]

R3 TaurusUsb;ADSL Modem USB Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\torususb.sys [2006-07-05 14:50]

R3 usbstor;Sterownik magazynu masowego USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-04 00:08]

S2 pr2ak4wb;Dreamfall PL Drivers Auto Removal (pr2ak4wb);C:\WINDOWS\system32\pr2ak4wb.exe svc []

S3 usbscan;Sterownik skanera USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2006-09-13 19:19]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\K]

\Shell\AutoRun\command - K:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{4188adec-d411-11dc-948c-001a4d54a5b6}]

\Shell\Auto\command - K:\UFO.exe

\Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL UFO.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{9053a60e-af02-11dc-9440-001a4d54a5b6}]

\Shell\Auto\command - K:\UFO.exe

\Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL UFO.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{946f83eb-ad93-11dc-9439-001a4d54a5b6}]

\Shell\Auto\command - K:\UFO.exe

\Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL UFO.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

“C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe”

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-07-01 18:56:09

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

PROCESS: C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  • C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

PROCESS: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  • C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

.

Completion time: 2008-07-01 18:56:59

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-01 16:56:50

Pre-Run: 23,324,561,408 bajtów wolnych

Post-Run: 23,311,482,880 bajtów wolnych

165

(huber2t) #2

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

(Badtrips) #3

oki. Zrobiłem to… i czy to już wszystko? czy będzie na jakiś czas spokój? choć w ogóle tego nie rozumiem

dzięki wielkie :slight_smile:

(Spandau) #4

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj tym Kaspersky Online Scanner Uruchom pod IE daj raport na forum

(Badtrips) #5

wyłączyłem i włączyłem przywracanie systemu oraz przeskanowałem całego kompa przez kaspersky online scanner w tej kolejności i nic nie znalazł? oto raport:

Ustawienia skanowania

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych rozszerzone

Skanuj archiwa tak

Skanuj pocztowe bazy danych tak

Obszar skanowania Mój komputer

C:\

D:\

E:\

F:\

G:\

H:\

I:\

J:\

Statystyki skanowania

Liczba skanowanych obiektów 79384

Liczba wykrytych wirusów 0

Liczba zainfekowanych obiektów 0

Liczba podejrzanych obiektów 0

Czas trwania skanowania 00:58:44

Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\comodo\Firewall Pro\cfplogdb.sdb Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\janki\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

C:\System Volume Information_restore{2E0C32D7-2C33-46E4-B263-770902850075}\RP108\change.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

E:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

Proces skanowania został zakończony.

(Gutek) #6

Jest Ok - Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

(Badtrips) #7

Dzięki bardzo; z wklejaniem logów się poprawię :wink:

mam tylko pytanie, gdyż bo tych zmianach nie zawsze przy starcie kompa ładuje mi się windows??